Concrete pipes

3D skal sikre Arkivenes Hus

Norsk byggeindustri er tidlig ut med bruk av 3D-modellering og virtuelle samarbeidsformer. NIRAS skal tegne installasjoner i 3D til Arkivenes hus i Stavanger.

07. sep 2015

Et nytt hus for alle arkiver

NIRAS er i gang med byggingen av Arkivenes hus i Stavanger.

NIRAS’ oppgave er å tegne VVS-delen i 3D. Utfordringen er å få inn installasjonene på så liten plass som mulig. Dette dreier seg om et arkiv med historisk materiale, og det er også noe å bryne seg på.

«Det er svært høye krav til sikkerhet. Vannskader kan rett og slett ikke forekomme,» sier BIM-designer hos NIRAS, Hans Erik Ejsing til fagbladet Teknikeren.

Færre feil med 3D

I et så komplekst prosjekt mener Hans Erik Ejsing at det er en stor fordel å jobbe i 3D. Det gir et fullstendig overblikk.

«Vår norske naboer har kommet litt lenger enn oss dansker når det gjelder 3D-modellering. Ikke minst fordi Byggforsk, som tilsvarer Statens Byggeforskningsinstitut i Danmark, og norske myndigheter har pushet kraftig på.

NIRAS lar seg også inspirere av andre norske erfaringer – nemlig hvordan involverte ingeniører, arkitekter og øvrige fagfolk samarbeider.

Modeller og kommentarer på smartboard

Prosjektteamet jobber i et Virtual Design and Construction-program (VDC), hvor alle modeller og kommentarer kan ses på et smartboard, og deretter blir lagret i en egen fil. Senere kan hver enkelt jobbe videre med filen i sitt eget modelleringsprogram.

«Når alle sitter sammen og jobber med den samme tegningen på hver sin skjerm, sparer vi veldig mye tid. Dette er noe vi garantert kommer til å se mer av i Danmark i årene som kommer,» tror Hans Erik Ejsing.

NIRAS-spesialisten mener han lærer mye av det norske prosjektet.

«Ny kunnskap om samarbeidsformer og 3D-ens fantastiske verden gir meg helt klart konkurransefordeler som rådgiver. Med 3D er det lettere å unngå feil, og virtuelle samarbeidsformer er fremtiden,» sier Hans Erik Ejsing.