NIRAS kjøper Oslo Prosjektadministrasjon AS

Oppkjop Opas 742X284

3. januar, 2017

NIRAS har de siste årene vunnet gode prosjekter og etablert en solid base med rådgivere i det norske markedet. Dette er gjort både gjennom ansettelser og oppkjøp av velrenommerte bedrifter. Siste selskap som blir en del av NIRAS-gruppen er Oslo Prosjektadministrasjon AS. De har siden 1989 tilbudt prosjektledelse, byggeledelse, prosjekteringsledelse og prosjektutvikling for offentlige og private byggherrer i Oslo og omegn. Med 10 ansatte har Oslo Prosjektadministrasjon AS bidratt til realisering av en rekke flotte nybygg og rehabiliteringsprosjekter.

- At mange av oppdragsgiverne er private byggherrer som kommer tilbake gang på gang når de har nye prosjekter, er det beste beviset på kvalitet og noe som gjør det spesielt attraktivt for oss å komme inn på eiersiden, forteller direktør Janne Aas-Jakobsen.

Hun understreker at det skal bygges videre på styrkene til Oslo Prosjektadministrasjon AS, og deres erfaring med bygge- og prosjektledelse, i omstillingen med et grønt skifte og digitalisering av næringen.

- Med NIRAS på eiersiden har vi mulighet til å tilby byggherrene våre et bredere spekter av tjenester, bedre kapasitet og en større intern kunnskapsbase, forteller Terje Inglingstad, daglig Leder i Oslo Prosjektadministrasjon AS.

- Vi ser frem til en ny tid for selskapet med alle de muligheter et samarbeid med NIRAS vil medføre.

Han og Kjell-Are Bakke var med på å grunnlegge selskapet i 1989 og har hele tiden vært aktive både som prosjekt- og byggeledere i selskapet.

NIRAS ønsker de nye medarbeiderne velkommen, og ser frem til felles utvikling fremover.

Les også