NIRAS leverer tilfredsstillende resultat for 2019, men Corona skaper usikkerhet om fremtiden

Carsten Toft Boesen Ctb Ns 08155 Foto Jon Nordahl

2019 ble et godt år for NIRAS med internasjonal vekst og en fremgang i resultat på 20 prosent.

23. mars, 2020

NIRAS oppnådde i 2019 for andre år på rad en fremgang i resultat på 20 prosent og fortsatte sin internasjonale vekst. Regnskapet for 2019 presenteres på et tidspunkt hvor yrkesklimaet i hele verden er under voldsomt press som følge av COVID-19-pandemien. Derfor er NIRAS’ toppsjef også forsiktig med å glede seg over det flotte resultatet, men opplever det positivt at virksomheten står likviditetsmessig sterkt.

«Vi står i en veldig alvorlig situasjon som påvirker oss alle sammen. I en virksomhet som NIRAS hvor vi i forveien benytter digitale plattformer og kanaler i vårt daglige arbeid, har vi de siste dagene sørget for å skape optimale forutsetninger for å opprettholde produksjonen og leveranser til kundene våre. Det er likevel ingen tvil om at resultatet vårt i inneværende år vil bære preg av den aktuelle situasjonen» sier administrerende direktør Carsten Toft Boesen.

På den andre siden av krisen forventer NIRAS fortsatt vekst – særlig i den internasjonale forretningen og innen bærekraftige og digitale løsninger. Men for 2020 forventes den aktuelle spredningen av Corona-virus likevel å påvirke både omsetningen og resultatet negativt.

Internasjonal vekst i 2019

NIRAS realiserte i 2019 en omsetning på 2,3 mrd. kr, noe som utgjør en vekst på bare tre prosent. Den internasjonale veksten utgjorde likevel 12 prosent og avspeiler en fortsatt markant satsning på NIRAS’ internasjonale forretningsområder innen matvareframstilling, bistand til utviklingsland og marin infrastruktur. Resultatet (EBITA) ble på 72,2 sammenlignet med 60,5 mill. året før.

«Vi er totalt sett tilfredse med resultatet for 2019. Vi har de siste årene – også i 2019 – investert i internasjonal vekst og forretningsutvikling. Den internasjonale forretningen utgjør nå 36 prosent av vår omsetning og er preget av vekst på stort sett alle markeder, særlig i Storbritannia og Nederland hvor vi har investert i virksomhetsoppkjøp de siste årene» sier Carsten Toft Boesen.

Utvikling av forretningen i Skandinavia

NIRAS har de siste årene vokst markant i Skandinavia som utgjorde seg for 80 prosent av den totale omsetningen i virksomheten.

«I 2019 har vi investert i å utvikle forretningen for å kunne vokse ytterligere de kommende årene. Vi ønsker i enda høyere grad å sammensette rådgivende grupper på tvers av disipliner og geografi som kan løse de store og komplekse prosjektene som våre kunder etterspør. Denne tilgangen har vært en del av oppskriften på vår vekst i både Norge og Sverige de siste årene som i 2019 primært har skjedd innen infrastruktur og forsyning» sier Carsten Toft Boesen.

Bærekraftige løsninger til hele verden

NIRAS har i en årrekke arbeidet med bærekraftige løsninger og opplever en sterk etterspørsel fra kundene i forhold til å kunne tenke bærekraft inn i alle prosjekter.

Vi har investert i å gjøre FN’s bærekraftsmål konkrete og målbare for våre kunder. På den måten skaper vi overblikk og fokus samt sikrer dokumentasjon av effekten.

«Vi arbeider med bærekraft og FN’s bærekraftsmål på mange nivåer i NIRAS, og vi forsøker også å ta vår egen medisin. I år har vi innarbeidet scope 3 i vårt klimaregnskap og arbeider i forlengelse av dette med initiativer som skal redusere klimabelastningen av våre innkjøp. Innkjøp står for 80 prosent av vår totale belastning» avslutter Carsten Toft Boesen.          

2021 07 16 11 28 32 Window

Vil du vite mer?

Carsten Toft Boesen

Carsten Toft Boesen

Chief Executive Officer, President

Allerød, Denmark

+45 48104200

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Director

Oslo, Norway

+4523215452

Les også