NIRAS signerer ny kontrakt for AT Krossen-Sira prosjektet med Nettpartner

Rail Norway At Krossen Sira Project Cropped

NIRAS skal være en del av prosjektet AT Krossen-Sira, som vil bli utført på Sørlandsbanen fra Moi via Audnedal til Krossen.

10. september, 2020

NIRAS har signert en kontrakt med Nettpartner Bane som er totalentreprenør for Bane NOR på prosjektet AT Krossen-Sira på Sørlandsbanen.

”I NIRAS er vi glad for at Nettpartner Bane har valgt et samarbeid med oss. Vi har de senere år hatt en god vekst innenfor jernbaneprosjekter i Norge, og dette prosjektet underbygger vår strategiske innsats på dette område,” sier Theis Tarp Rasmussen, som er direktør NIRAS Norge.

NIRAS styrker sin posisjon innenfor infrastruktur i Norge

Prosjektet vil etter beregningene vare frem til juni 2023. NIRAS sitt bidrag til prosjektet omhandler prosjektering av elektriske installasjoner, som omfatter kontaktledning, master, fundament, autotransformatorer, høyspenning og jording.

Togstrekningen består av ca. 70 tunneler og det ses på konseptutvikling for oppheng av kabler for en funksjonell og god løsning.

”Dette prosjektet bidrar til å øke vår kompetanse på det norske marked og NIRAS styrker sin posisjon innenfor infrastrukturprosjekter i Norge,” sier Theis Tarp Rasmussen.

Vil du vite mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Director

Oslo, Norway

+4523215452

Les også