Nytt norsk jernbaneprojekt: NIRAS signerer ny kontrakt med Bane NOR

Railways Merging

NIRAS har signert kontrakt på teknisk byggeplan ”Reinsvoll Kryssingsspor” for Bane NOR.

9. september, 2020

NIRAS ble tildelt kontrakten med teknisk byggeplan for Reinsvoll Kryssingsspor. NIRAS har allerede gjennomført både teknisk hovedplan og teknisk detaljplan for samme prosjektet. NIRAS fikk gode tilbakemelding fra de første fasene, som også var med til å sikre denne prosjektfasen.

”Vi er stolte over at Bane NOR har valgt NIRAS som sin samarbeidspartner på dette prosjektet. Vi har i foregående fase fått særdeles gode tilbakemeldinger på vårt arbeid og vi ser frem til å fortsette samarbeidet med Bane NOR på dette prosjektet som skal sikre timesdrift på Gjøvikbanen»  sier daglig leder Theis Rasmussen.

Prosjektet, som starter opp i juli 2020, omhandler utarbeidelse av teknisk byggeplan for nytt kryssingsspor ved Reinsvoll Stasjon inkl. etablering av 2 nye plattformer og ny overgangsbru ca. 100 km nord for Oslo. Prosjektet inkluderer jernbanetekniske fag som spor, tele, kjørestrøm, RAMS samt øvrige fag som veier, broer, drenering, miljø med mer.

Strategisk viktig for NIRAS’ satsning i Norge

NIRAS har prosjekter i alle faser for Bane NOR, men det har vært en overvekt av at byggeplaner blir utarbeidet i samarbeide med entreprenørene. Vi er derfor i NIRAS glade for også å få en byggeplan direkte for Bane NOR denne gangen.

”Det er viktig for oss i NIRAS, at vårt navn blir utbredt enda mer  i Norge. Det er derfor en kjempe fordel at vi nå skal løse prosjektet i samarbeid med Bane NOR og dermed kommer i gang i en ny avdeling i Bane NOR”, forteller Theis Tarp Rasmussen, og tilføyer:

”Med dette prosjektet har vi nå infrastrukturprosjekter- og kontrakter i alle regioner i Norge og i mange ulike avdelinger i Bane NOR. Dette er strategisk viktig for NIRAS, da vi nå blir bedre kjendt på markedet”.

Veien til videre vekst

Prosjektet blir løst tverrfaglig mellom NIRAS i Danmark og NIRAS i Norge samt med sterke samarbeidspartnere – og så er det et strategisk viktig prosjekt i forhold til NIRAS’ satsning på det norske jernbaneområde og vil bidra til en fortsettelse i utviklingen, fortsetter Theis Rasmussen

”Vi har fått etablert et godt samarbeid mellom NIRAS Norge og NIRAS Danmark, og har fått satt oppgaveløsning i system – vi er inne i en positiv spiral. Vi har de seneste årene opplevd en positiv utvikling på det norske infrastrukturmarked og dette prosjektet er enda et i rekken av interessante prosjekter NIRAS Norge har landet.  

Vil du vite mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Director

Oslo, Norway

+4523215452

Les også