Ny baneforbindelse ved Hokksund på Sørlandsbanen

Infrastruktur

I løpet av de siste fire årene har NIRAS lyktes i å etablere seg i det norske infrastrukturmarkedet. Med to nye prosjekter er denne posisjonen nå ytterligere styrket.

20. desember, 2019

NIRAS har samarbeidet tett med Bane NOR i Norge i flere år, og nå er det flere prosjekter på gang. Denne gangen inkluderer oppgavene å gjennomføre en utredning av en ny jernbaneforbindelse ved Hokksund på Sørlandsbanen, samt nedleggelse av en eksisterende overgang ved Dal stasjon på Hovedbanen nord for Oslo lufthavn Gardemoen.

På Hovedbanen, som går mellom Lillestrøm og Eidsvoll, er det i dag store utfordringer med kapasiteten for lange godstog. På Dal stasjon er det for tiden ett hovedspor og tre kryssingsspor, men på grunn av overgangen kan ikke kryssingssporenes fulle lengde utnyttes. Det betyr at overgangen både påvirker hvor mye gods som kan transporteres på jernbanen, i tillegg til at den utgjør en sikkerhetsrisiko for innbyggerne i byen. Derfor må den eksisterende overgangen legges ned, og det må lages en alternativ løsning for både biltrafikk, fotgjengere og syklister.

Etablering av nytt tilsving ved Hokksund

I tillegg til nedleggelsen av overgangen ved Dal stasjon, vil NIRAS bistå med utredning av et mulig tilsvingsspor mellom Randsfjordbanen og Sørlandsbanen ved Hokksund.

Tilsvingssporet vil være 1-2 kilometer lang og skal samle to linjer som ikke er direkte forbundet i dag. Hensikten er at godstog som kjører på denne strekningen ikke skal trenge å kjøre inn og bytte kjøreretning på stasjonen i Hokksund. Dette er både dyrt og plagsomt for innbyggerne i byen.

Tett samarbeid mellom Danmark og Norge er nøkkelen til suksess

Med de to nye prosjektene beveger NIRAS seg nærmere målet om å bli en anerkjent skandinavisk konsulent innen jernbanesektoren.

«Begge prosjektene er en indikasjon på at NIRAS' posisjon i Norge styrkes. I tillegg til at vi har etablert kontorer i Norge, er danske ingeniører populære blant våre norske naboer, der ingeniører er mangelvare. Spesielt jernbane- og miljøkompetanse er høyt verdsatt. Dette betyr at NIRAS kan løse prosjekter med norske kolleger tett på kunden og samtidig levere ferdigheter som er etterspurt», sier Jan Kragerup, dansk prosjektdirektør for jernbane.

I følge Theis Tarp Rasmussen, forretningssjef for infrastruktur i Norge, skyldes NIRAS' suksess i Norge det gode og tette samarbeidet mellom Danmark og Norge.

«Vi har mange spennende prosjekter på gang i Norge, som på mange måter er et viktig og interessant marked for NIRAS. Vårt samarbeid internt i NIRAS gjør det mulig for oss å sette sammen det rette teamet, i tillegg til at vår kunnskap om markedet og erfaringer med lokale partnere gir oss en fordel når vi løser hver enkelt oppgave», sier Theis Tarp Rasmussen.

Andre prosjekter i Norge inkluderer «Hensetting Ski Syd», der NIRAS bistår Bane NOR med å etablere et nytt hensettingsområde omtrent 30 kilometer sør for Oslo, samt ny avgrening for Østre linje.

Vil du vite mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Director

Oslo, Norway

+4523215452

Les også