Smarte apper skaper oversikt i komplekse byggeprosjekter i løpet av et brøkdels sekund

Sussanne Artikel Rigshospital

Konstante endringer i byggeprosjekter utfordrer alle parter i byggebransjen. Derfor har ph.d. og VVS-ingeniør Mads Holten Rasmussen og hans team utviklet brukervennlige apper som gir alle parter en bedre oversikt og sikrer bedre arbeidsprosesser i prosjektet.

17. august, 2020

Prosjekteringen av verdens beste barnesykehus BørneRiget på Rigshospitalet, som skal stå ferdig i 2024, er en kjempelabyrint av mange, mange rom med forskjellige funksjonelle behov. I takt med at alle parter, slik som byggherre, driftsherre, arkitekt og ingeniører, skaffer seg mer kunnskap, må prosjektet tilpasses. Og det er en utfordring å sikre at alle hele tiden er oppdatert om de siste endringene. 

Det er de digitale bygningsmodellene og BIM-prinsippene (Building Information Modelling) blant annet med på å holde styr på. Men virkeligheten er at ingeniører bare i begrenset omfang bruker de tilgjengelige opplysningene i modellene, fordi de ligger gjemt i tunge, kompliserte dataprogrammer. 

I tillegg er noen bygningsmodeller så tunge at det tar 20 minutter å åpne dem. Det gjør det vanskelig å få tilgang til opplysningene, og svært mange prosjektopplysninger er slett ikke mulige å beskrive med de one-size-fits-all-programmene som er tilgjengelige på markedet. 

Målrettet mot enkeltformål 

Ph.d. og VVS-ingeniør Mads Holten Rasmussen og hans kolleger har derfor utviklet en rekke apper som gjør det lett å få oversikt over endringer i modellene, og flere kommer til. 

«Det er snakk om en masse enkle apper til partene i prosjektet og oss selv, som er målrettet mot enkeltformål. En av de enklere utfordringene var simpelthen å vise hvilke rom og bygningsdeler som har endret form og plassering innenfor en bestemt periode. Dermed kan ingeniørene i dialog med byggherre, driftsherre og arkitekt avpasse prosjektet for å tilpasse endringen, eller be den andre parten om å omgjøre endringen dersom den skaper for store komplikasjoner», forteller Mads Holten Rasmussen. 

Andre apper skal skape sammenheng mellom 3D-objekter, anleggslister, komponentlister, pumpelister, diagrammer, beskrivelser, tilbudslister m.m. 

Bransjen som helhet blir sterkere 

Appene skaper transparens for partene i byggeprosjektet. Og det er viktig når man må kunne se konsekvensene av de endringene man utfører. 

«Når et vindu for eksempel blir større, påvirker det størrelsen på radiatoren, ventilasjonen i rommet og mye annet. Med disse digitale verktøyene sikrer vi på lang sikt at fag-grenseflatene ikke faller mellom to stoler – det kommer ikke til å være en pumpe eller ventilator som det ikke er satt av strøm til», sier Mads Holten Rasmussen. 

Nedenfor ser man hvordan alle rom med endringer i 1. etasje av BørneRiget er blitt dokumentert over tid. 

Vil du vite mer?

Se også