BIM

BIM, VDC og IKT-ledelse

Utnytt potensialet i bygget ditt ved å bruke BIM både som et prosjekterings- og prosjektstyringsverktøy.

NIRAS er faglig og markedsmessig ledende innenfr BIM og digitalisering. Vi bruker BIM som arbeidsmetode med det formål å skape størst mulig verdi for kunden.

Det er mange fordeler med et digitalt samarbeid rundt byggeprosjekter, inkludert:

  • En realistisk tidsplan fra starten
  • Unngå at budsjettet sprekker
  • Færre feil
  • Bedre dokumentasjon gjennom hele prosjektet
  • Bedre kommunikasjon og samarbeid

BIM har mange fasetter, og verktøyene kan forskjellige ting. Vi har BIM-tjenester innen:

WeBIM, som visualiserer lenkede data om byggeprosjekter. Konstante endringer i byggeprosjekter utfordrer alle parter i byggebransjen. En rekke smarte apper gir alle parter bedre oversikt og sikrer bedre arbeidsprosesser gjennom hele byggeprosessen.

3D-visualisering og virtuell virkelighet, hvor vi bidrar med å lage alt fra stemningsbilder til 1:1 virtuell virkelighet-miljø (VR), slik at du kan formidle fortellingen om prosjektet ditt på den hel riktige måten.

Moduler til en digital strategi, der vi gjennom seks moduler hjelper med å utvikle en digital strategi som tar høyde for alle de faktorene som du og virksomheten din trenger i arbeidet for å oppnå størst mulig verdi av BIM og digitalisering.

Automatisert kartlegging av bygningsmodeller, der våre spesialutviklede verktøy kartlegger en hel bygning på samme tid som andre bruker på å beregne ett enkelt rom manuelt. Dette øker kvaliteten på oppgaven og skaper bedre kommunikasjon med prosjektteamet.

IKT-ledelse, der IKT-lederen sikrer tverrfaglig fokus på prosjektet ved å styre avtalte IKT- og BIM-leveranser samt prosesser. På den måten oppnår det samlede prosjektet størst mulig verdi av teknologien som anvendes.

Digital prosjektering er maskinrommet i BIM. Der sikrer vi at prosjektet ditt henger sammen med de rette rammene for presise og koordinerte bygningsmodeller og et intelligent, tverrfaglig samarbeid.

4D-visualisering av byggefremdrift. Med en 4D-visualisering kan vi effektivt kommunisere tidsplanen for utførelsen til alle parter i prosjektet. Det er et godt verktøy for å planlegge utførelse og organisering av byggeplass, og det gjør det lett å oppdage feil og optimaliseringspotensial.

Digital oppmåling, registrering, kontroll og dokumentasjon. Med en laserskanner eller fjernstyrt drone kan vi foreta en nøyaktig tredimensjonal oppmåling og registrering av f.eks. bygninger, fasader, utearealer, produksjonsanlegg, innvendige romforløp, broer og tunneler. Resultatet av skanningen er en virtuell 3D-modell – enten som en punktsky eller sammensatt av bilder.

Vil du vite mer?

Øyvind Våge

Øyvind Våge

Head of Department

Stavanger, Norway

+4799246843

Se også: