SMI - NIRAS er med når Hotel Atlantic blir nytt

Når Stavangers største og mest tradisjonsrike hotell skal renoveres, er SMI - NIRAS med på laget. Dette er med på å forsterke posisjonen vår som en solid teknisk rådgiver i norsk byggebransje.

01. jul 2016

Komplekst prosjekt med kort byggetid

Prosjektet omfatter rehabilitering og ombygging av Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavangersamt rivning av deler av eksisterende bygningsmasse og oppføring av nytt tilbygg og påbygg. Totalt omfatter prosjektet ca. 25.000 m2 hotell, og SMI - NIRAS har, sammen med samarbeidspartner Roxel, fått oppdraget med å prosjektere alle tekniske disipliner.  Kontrakten med Roxel leveres gjennom NIRAS datterselskap i Stavanger, smi energi & miljø AS.

Hotellet er et kompleks fra flere ulike tidsepoker. Fasadeuttrykket skal i stor grad bevares, mens interiøret skal gjennomgå stor forandring. Dette er et av de største byggeprosjektene i Stavanger i nyere tid, midt i sentrum, og med kort byggetid. «Den korte byggetiden medfører at mange ting må avklares på kort tid, og at en del av prosjekteringen må utføres samtidig som de fysiske arbeidene pågår», sier Jan Tang.

Miljøriktige tekniske løsninger

Prosjektet har høye miljøambisjoner med BREEAM NOR Very Good, og SMI - NIRAS  vil bidra til miljøriktige tekniske løsninger.  «Vi har fokus på å prosjektere bærekraftige løsninger som gir hotellet lav energibruk og besparelser i driftskostnader. Vi skal også bidra med løsninger som ivaretar hotellets ambisiøse mål om BREEAM Very Good sertifisering», sier daglig leder Jan Helge Strømnes i smi energi & miljø AS. SMI-NIRAS bidrar både med teknisk prosjektering og med BREEAM-revisor for prosjektet.

Totalteknisk rådgiver

SMI - NIRAS har siden 2012 bygget opp en avdeling for prosjektering av tekniske fag hos smi energi & miljø AS på Ipark i Stavanger. «Som utgangspunkt har vi konsentrert oss om lokalområdet i Rogaland, men våre kunder har etterspurt våre kompetanser også utenfor regionen, og derfor gir vi nå tilbud på oppgaver i hele Norge. Dette har medført at vi nå har oppgaver i både Oslo og Harstad», forteller Jan Tang, som forventer at NIRAS i løpet av 2017 også har etablert prosjekteringsavdelinger innenfor bygg på våre kontorer i Oslo og Drammen. «Det er planen at vi innen 2020 skal kunne tilby prosjektering innenfor alle fagområder i byggeprosjekter», sier Jan Tang.