Store besparelser i energiforbruk knyttet til utskifting av ventilasjonsaggregater

Teinaa

NIRAS Norge har siden 2012 hatt i oppdrag å energimerke og energikartlegge bygg for Stavanger kommune. NIRAS Norge har også gjort energivurderinger på de tekniske anleggene i byggene.

26. februar, 2019

Etter å ha identifisert lønnsomme tiltak for de ulike byggene har Stavanger kommune ønsket å skifte ut omtrent 120 ventilasjonsaggregater. NIRAS Norge har videre hatt ansvaret for å prosjektere de nye ventilasjonsaggregatene.

Etter utskiftingene har det blitt gjennomført ferdigbefaringer. Det har blitt gjort nye målinger og energivurderinger av de nye aggregatene. Beregninger basert på måledataene fra 76 av ventilasjonsaggregatene viser at det kan forventes en energibesparelse på 5 100 000 kWh per år. Dette tilsvarer en reduksjon på 66 % av energiforbruket knyttet til disse 76 ventilasjonsaggregatene.

2021 07 29 08 26 44 Store Besparelser I Energiforbruk Knyttet Til Utskifting Av Ventilasjonsaggregat

Les også