Graph of annual energy consumption

Store besparelser i energiforbruk knyttet til utskifting av ventilasjonsaggregater.

12. nov 2018

NIRAS Norge har siden 2012 hatt i oppdrag å energimerke og energikartlegge bygg for Stavanger kommune. NIRAS Norge har også gjort energivurderinger på de tekniske anleggene i byggene. Etter å ha identifisert lønnsomme tiltak for de ulike byggene har Stavanger kommune ønsket å skifte ut omtrent 120 aggregater på i overkant 50 bygg. NIRAS Norge har videre hatt ansvaret for å prosjektere de nye ventilasjonsaggregatene.

NIRAS Norge har nå vært på ferdigbefaring på 12 av byggene, og gjort nye målinger og energivurderinger av 39 av de nye ventilasjonsaggregatene. Beregninger basert på målinger på aggregatene viser at det kan ventes en estimert samlet årlig energibesparelse på 2 022 809 kWh sammenlignet med tilstand før tiltak. Dette er mer enn en halvering av energiforbruket knyttet til ventilasjonsaggregatene før gjennomføringen av tiltakene. Årlig energiforbruk før og etter tiltak er illustrert i figuren under.