Two employees in office

TraineeVann

Norsk Vann er initiativtaker til traineeordningen traineeVANN, en landsdekkende ordning for nyutdannede studenter som ønsker en karriere innen vann- og miljøfaget. Her blir traineekandidaten sendt på et 18 måneders program hos tre forskjellige virksomheter innen vannbransjen som en kommune, rådgiver, entreprenør eller andre relevante bedrifter og selskaper. Ordningen har til hensikt å øke rekruttering til bransjen og sørge for en bred kompetanse for kandidatene.

13. des 2018

NIRAS Norge er ble med i ordningen i 2018 og fikk sin første kandidat samme høsten. Martin Stensland har nå vært utplassert hos NIRAS sitt kontor i Oslo i noen måneder. Han har allerede fått deltatt på spennende infrastrukturprosjekter som intercity Moss, E6 Moelv samt fått jobbet med hydrauliske modeller.

«NIRAS tok meg veldig godt imot fra dag 1. Her har jeg fått deltatt på mange spennende prosjekter og fått utfordret meg selv. Jeg har lært ufattelig mye på kort tid, mye takket være dyktige kollegaer som har inkludert meg i sine prosjekter. Arbeidsoppgavene har vært engasjerende og jeg føler jeg har fått mye ansvar, noe jeg trives veldig godt med. NIRAS har mye å by på ikke bare rent faglig, men også miljøet her er veldig godt og jeg erfarer at man også får være med å styre sin egen hverdag i stor grad».

NIRAS Norge er veldig fornøyd med ordningen og direktør Janne Aas-Jacobsen har planer om å fortsatt motta traineer i fremtiden: «Vi synes det er flott at Norsk Vann tar et så konkret initiativ for å sikre rekrutteringen til bransjen, og vi ønsker å bidra til ordningen ved å tilby traineer å være en del av vårt kompetente VA-miljø i NIRAS».

Teamleder for VA Kathrine Michalsen er også veldig fornøyd med ordningen: «Ordningen har gitt NIRAS muligheten til å komme i kontakt med engasjerte traineer som gjennom utplassering hos forskjellige virksomheter har opparbeidet seg god innsikt i bransjen. Med dette opplever vi traineen som et flott tilskudd til VA-teamet hos oss i NIRAS».

NIRAS skal være med i neste års opptak og vi ser frem til å få en ny kandidat når Martin avslutter sitt traineeopphold 1. Mars.

Lurer du på mer om traineeordningen kan du lese om den her: https://traineevann.no/