Den legendariske jernbanen som forbinder Bergen med Oslo

Bergensbanen 3

Bane NOR ønsker å styrke kapasiteten for godstrafikk mellom Oslo og Bergen, og har nå startet arbeidet med tre kryssningsspor ved Dale, Veme og Sandermosen.

20. september, 2023
  • Sektorer: Infrastruktur, Vann
  • Land: Norge
  • Klient: Bane NOR
  • Tid: 2023 - 2025

Projektet vil forbedre forholdene for godstog ved å forlenge de eksisterende kryssningssporene. Bane NOR har i denne uken inngått kontrakt med NIRAS om teknisk rådgivning og prosjektstøtte ved utarbeidelse av teknisk hovedplan, og en detaljert teknisk plan. Oppgaven starter umiddelbart og vil fortsette frem til midten av 2025.

"Vi er svært glade for å ha NIRAS involvert i det videre arbeidet med prosjektet. NIRAS er en erfaren rådgiver som viser svært god forståelse for oppgaven og hva som kreves for å gjennomføre komplekse prosjekter," uttaler prosjektdirektør Hans Egil Larsen i Bane NOR om tildelingen av oppgaven til NIRAS.

Selv om Bergensbanen allerede er en svært travel strekning med høy kapasitetsutnyttelse, har den fortsatt stort potensial for vekst innen godstrafikk. Gjennom utvidelsen av eksisterende kryssingsspor har prosjektet som formål å bedre en økning i andelen gods på banen mellom Oslo og Bergen.

Bergensbanen To
Bergensbanen er jernbanestrekningen mellom Bergen og Oslo i Norge. Jernbanen er en av de høyestliggende hovedlinjene i Europa og er også en av de mest spektakulære, da den krysser Hardangervidda 1 237 meter over havet.

Prosjektet skal også bidra til å forbedre stabiliteten og fleksibiliteten i togtrafikken for både person- og godstog.

"Dette er prosjekter som omfatter alle disipliner og gir oss muligheten til å spille på styrkene våre i både Sverige, Danmark og Norge. Det understreker også vårt ønske og betydningen av å arbeide på tvers av landegrenser," sier prosjektleder i NIRAS Norge, Christian Nielsen.

De tre kryssingssporene som skal forlenges, ligger ved Dale i Vaksdal kommune, Veme i Ringerike kommune, og ved Sandermosen på Gjøvikbanen i Oslo kommune. Forlengelsen av de kryssende sporene gjør det mulig for godstog med en lengde på opptil 640 meter å møtes.

Disse tre kryssingssporene er flerfaglige og komplekse prosjekter, der koordinering mellom fagområdene, så vel som andre prosjekter på strekningen, blir en viktig faktor.

"Dette prosjektet viser igjen NIRAS sin sterke posisjon på det norske markedet. Jeg er enormt stolt over at vi igjen kan sikre en stor kontrakt, og jeg vil gjerne takke tilbudsteamet som har lagt ned en ekstrem innsats," sier Theis Tarp Rasmussen, direktør i NIRAS Norge.

Vil du vite mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Senior Vice President

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Se også: