NIRAS vinner historisk stort oppdrag for Bane NOR på Kongsvingerbanen

Theis Tarp Rasmussen TTR NS 10147 1920

Prosjektet som er tildelt NIRAS Norge på Kongsvingerbanen er organisert under Utbyggingsdivisjonen, Utbygging Portefølje Øst. Prosjektet er det første av tre kontraktssamlinger som lyses ut på Kongsvingerbanen.

11. juli, 2023
 • SDG: #9
 • Sektorer: Infrastruktur, Vann, Miljø
 • Land: Norge og Sverige
 • Klient: Bane NOR
 • Tid: 2023 - 2027

De tre kontraktpakkene skal bidra til å oppfylle målene satt i effektpakkene nevnt under, der målene skal nås gjennom å bygge fornuftige og kostnadseffektive løsninger. Følgende effektpakker forankret mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR er førende for prosjektene:

 • Flere og raskere tog på Vestfoldbanen (Effektpakke 04) – Hensetting i Kongsvingerområdet.

 • Gods på Jernbane (Effektpakke 13) – Økt terminalkapasitet tømmer i Kongsvingerområdet.

 • Kombitransport (Effektpakke 14) – Kombitransport Oslo – Narvik via Sverige.

Kontrakten NIRAS er tildelt (Kontraktssamling A) er den første av de tre som kommer ut og inkluderer fire delprosjekter. Det skal leveres rådgivningstjenester til følgende tiltak:

 • Rånåsfoss stasjon – Ombygging av eksisterende stasjon med ny sporløsning, nye plattformer, ny overgangsbru, etc.

 • Bodung kryssingsspor – Nytt kryssingsspor

 • Seterstøa planovergang – Sanering av dagens planovergang og erstatning av denne med ny planskilt løsning

 • Galterud kryssingsspor – Nytt kryssingssspor

Samtlige tiltak i kontraktssamling A skal på overordnet nivå bidra til å nå effektmålet om å øke kapasiteten for lange godstog på Kongsvingerbanen (Kombitransport Oslo-Narvik – Narvik via Sverige, E14).

NIRAS har tidligere utarbeidet teknisk detaljplan for Bodung, Galterud og Seterstøa planovergang, og NIRAS har derfor stor kunnskap og kompetanse om prosjektene. I tillegg har Bane NOR sin tidligere prosjektleder for to av disse prosjektene nå startet hos NIRAS, noe som har styrket kompetansen ytterligere.

Ambisiøse miljømål

Kongsvingerbanen har ambisiøse miljømål, og det vil være fokus på en helhetlig tilnærming til ulike bærekraftselementer. Det vil legges vekt på bærekraftig massehåndtering, tiltak for å redusere utslipp av klimagasser, gjenbruk av materialer og utstyr, samt å legge til rette for økt biodiversitet. I tillegg vil det bli gjort innsats for å sertifisere byggefasen i henhold til BREEAM Infrastructure-standardene

Erfaringer, kompetanse og kvalitet ble avgjørende

"Det er fantastisk at vi igjen vinner på vår kvalitet, kompetanse og evne til å sette oss inn i de konkrete problemstillingene som finnes i prosjektene. At vi igjen kan score 10 av 10 på kvalitet, mens våre konkurrenter ligger lavere, vitner om en solid innsats, godt samarbeid og god forståelse for kundens behov," uttaler Theis Tarp Rasmussen, direktør i NIRAS Norge.

Theis mener dette er en stor anerkjennelse fra Bane NOR med tanke på NIRAS sin kompetanse og erfaring. Videre er det verdt og bemerke at NIRAS hadde den høyeste prisen i denne konkurransen og at man tildeles kontrakten med bakgrunn i erfaringer, kompetanse og kvalitet.

Christian Nielsen, prosjektsjef i NIRAS Norge, fortsetter «Dette prosjektet gir oss en unik mulighet til å fortsette den reisen vi er på, med tanke på utvikling av jernbaneområdet i Norge. Det er fantastisk å se hvor langt NIRAS har kommet siden satsingen i Norge startet i 2017. Det har vært en fantastisk reise å følge, først som byggherre, og snart 2 år som en del av teamet i NIRAS. Vi har et fantastisk samarbeid på tvers av NIRAS og særlig på tvers av geografier, noe som er en styrke man ikke skal ta for gitt.»

Kontrakten er signert og selve arbeidet startes opp rett etter sommerferien og skal gå intensivt i 2023 og 2024 med oppfølgning av entreprenørene i 2025-2027.

 

 

Vil du vite mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Senior Vice President

Oslo, Norway

+45 2321 5452