Carlsberg halverer vannforbruket på Fredericia Bryggeri med hjelp fra NIRAS

Compr Carlsberg Fredericia Visualisering Water Optimized

NIRAS har spilt en avgjørende rolle i et nytt vannprosjekt som gjør det mulig for Carlsbergs bryggeri i Fredericia å gjenbruke 90 % av prosessvannet sitt og halvere det samlede vannforbruket. Fredericia er dermed det mest vanneffektive bryggeriet i Carlsberg Gruppen.

11. februar, 2021
  • SDG: #6
  • Sektorer: Næringsmidler
  • Land: Danmark
  • Klient: Carlsberg
  • Tid: 2019-2021

Carlsbergs bryggeri i Fredericia har tatt et stort skritt inn i fremtiden. Med oppføringen av et nytt vannrenseanlegg kan bryggeriet nemlig gjenbruke 90 % av prosessvannet sitt og redusere det samlede vannforbruket med halvparten. Samtidig blir Fredericia det første bryggeriet i Carlsberg Gruppen som praktisk talt kan avskaffe spillvann. 

Med hjelp fra NIRAS’ eksperter har Carlsberg tatt et viktig skritt mot å fullføre sin ambisjon om å få null spillvann i alle sine bryggerier. Dessuten vil man halvere det samlede vannforbruket på verdensplan fra 3,4 til 1,7 hektoliter vann pr. produsert hektoliter drikkevare. Det nye vannrenseanlegget vil dermed redusere forbruket av vann fra 2,9 hektoliter vann pr. hektoliter øl til 1,4 hektoliter vann pr. hektoliter drikkevare. 

NIRAS har bistått Carlsberg med å utvikle en komplett business case til vannrenseanlegget. I den forbindelse er NIRAS også behjelpelig med å sikre godkjennelser fra næringsmiddel- og miljømyndigheter. NIRAS har stått for hele prosjektledelsen frem til anlegget ble innviet den 6. mai 2021. 

Læringsplattform for Carlsbergs bryggerier på verdensplan 

Bryggeriet i Fredericia ble valgt ut som teststed for Carlsberg Gruppens første totale vannbehandlingsanlegg. Ifølge Philip Hodges, Executive Vice President for Supply Chain i Carlsberg Gruppen, så representerer vannbehandlingsanlegget en stor, men nødvendig investering. 

«Ved å gjenbruke 90 % av alt prosessvann vil Fredericia bryggeri halvere sitt nåværende vannforbruk til ølbrygging, noe som treffer under vår 2030-målsetning», sier Philip Hodges til Carlsberg Gruppens nettsted. 

Philip Hodges fremhever at Fredericia hele tiden har hatt fokus på ressursstyring og vannreduksjon, men det er behov for mer avansert teknologi innenfor gjenbruk av vann for å kunne nå de ambisiøse målene i Carlsbergs «Together Towards ZERO Programme». Hensikten er at Fredericia bryggeri vil fungere som en læringsplattform for alle Carlsbergs bryggerier på verdensplan. 

«I NIRAS er vi stolte av å ha vært en del av dette banebrytende prosjektet som vil hjelpe til med å sette nye standarder i Carlsberg Gruppen og bryggerisektoren generelt. Vi har et glimrende samarbeid med Carlsberg. Vi er glade for å ha ledet prosjektet helt fra start og frem til anlegget sto ferdig», sier Søren Nøhr Bak, som er ekspertisesjef i NIRAS. 

Søren Nøhr Bak ser oppføringen av vannbehandlingsanlegget som en teknisk landevinning som vil få stor betydning for det bærekraftige forbruket av vann og energi i en av verdens største bryggerigrupper. Han påpeker at prosjektet er nært knyttet til NIRAS’ arbeid for å sikre FNs verdensmål. Dessuten ligger prosjektet i forlengelsen av mer enn 100 evalueringer innen forbruk av vann, energi og ressurser som NIRAS har gjennomført for næringsmiddel- og drikkevareprodusenter i årenes løp. 

«Det nye komplette vannbehandlingsanlegget i Carlsbergs Fredericia-bryggeri representerer en ny og innovativ måte å lage sikkert gjenbruk av renset vann på, og prosjektet introduserer ny teknologi for å forbedre vanneffektiviteten. Det bygger på den lange tradisjonen for samarbeid mellom de danske miljø- og næringsmiddelmyndighetene og de danske universitetene», sier Søren Nøhr Bak. 

SDG Initiator – Nytt verktøy for bærekraft 

NIRAS’ nye verktøy SDG Initiator kan hjelpe virksomheter med å oppnå sine SDG-mål og samtidig få ned kostnadene til f.eks. vann, energi og andre ressurser. 

NIRAS’ SDG Initiator bygger på mange års erfaring. NIRAS har bl.a. utført flere enn 100 evalueringer for næringsmiddel- og drikkevarevirksomheter innen vannrensning og reduksjon av vannforbruk. 

Fakta om Carlsbergs vannrenseprosjekt 

Carlsbergs nye vannrenseanlegg på bryggeriet i Fredericia vil redusere forbruket av vann fra 2,9 hektoliter til 1,4 hektoliter pr. hektoliter drikkevare. Anlegget vil stå ferdig i første kvartal av 2021. 

På verdensplan vil Carlsberg halvere sitt samlede vannforbruk fra 3,4 til 1,7 hektoliter vann pr. produsert hektoliter drikkevare. 

Carlsberg innviet Fredericia Bryggeri den 25. september 1979. NIRAS var involvert i byggingen av bryggeriet, noe som skjedde gjennom selskapet DanBrew, som siden er blitt en del av NIRAS.  

Vil du vite mer?

Søren Nøhr Bak

Søren Nøhr Bak

Senior Expertise Director - Water & Sustainability

Aarhus, Denmark

+45 2025 7033

Se også: