Innovativt kraftvarmeverk kombinerer ny teknologi

Bronderslev 4

12.522 innbyggere i en dansk by får varme og strøm fra et toppmoderne energiverk som bruker lokal flis og sol til å forsyne byen med fjernvarme. Anlegget er utvidet med 5 km CSP-solfangere, og to fliskjeler leverer energien til en ORC-turbin. Videre dekkes anleggets strømbehov delvis av strøm produsert gjennom egne solceller.

23. februar, 2022
 • SDG: #7, #11, #12, #13
 • Sektorer: Energi
 • Land: Danmark
 • Donor: EUDP
 • Klient: Brønderslev Forsyning

Kraftvarmeverket er det første i sitt slag i Danmark. Den unike kombinasjonen av fliskjel med ORC-turbin utnytter flis til produksjon av elektrisitet og varme. I sommermånedene kan fliskjelene stenges ned og de unike solfangerne overtar varmeproduksjonen.

NIRAS har vært klientens rådgiver ved det innovative anlegget i Brønderslev lokalisert i Nordjylland i Danmark og har kostet ca. 350 millioner DKK. NIRAS er fortsatt rådgiver, og det pågår for tiden arbeid med ytterligere optimalisering av anlegget for maksimal utnyttelse av alt potensial gjennom bruk av varmepumper for kjøling av kjelhall osv.

Innovativt anlegg

Systemet fungerer slik at fliskjelene eller CSP-solfangerne varmer opp en termisk olje som føres videre til en ORC-turbin. ORC-turbinen omdanner oljens varme til elektrisitet og fjernvarme. Strøm tildeles strømnettet og varmen sendes ut til forbrukerne. Biomassekjeler, som brukes i perioder hvor solen ikke er en tilstrekkelig energikilde, suppleres med eksisterende enheter som elektriske kjeler og motorer og kjeler med kraftvarme med naturgass.

Vokabular

 • Et soltrau en stor solfanger (CSP-solfanger). Soltrauene i Brønderslev er formet som parabolantenner og består av datastyrte speil som følger solen fra soloppgang til solnedgang.
 • CSP står for Concentrated Solar Power. Teknologien konsentrerer solstrålene opptil 80 ganger.
 • ORC står for Organic Rankine Cycle. Kort fortalt er en ORC-turbin i prinsippet det samme som en dampturbin – men det brukes en silikonolje i stedet for vann (damp) for å drive turbinen.

“Vi er ikke avhengige av én energikilde. Med vårt anlegg kan vi utnytte solenergi og biomasse, slik at vi kan produsere det som er best den dagen. Det betyr at vi er veldig robuste i forhold til prisøkningene vi ser på strøm og gass i resten av sektoren”

sier Thorkil Neergaard, direktør i Brønderslev Forsyning.

Det er ikke første gang solstrålene blir omdannet til elektrisitet, men det skjer vanligvis via solceller. Det innovative med denne løsningen er muligheten for samproduksjon av strøm og varme gjennom soltrauene. I etterkant har anlegget også etablert solceller for å kunne produsere strøm til internt bruk på anlegget.

Kombinasjonen av både fliskjelene og solfangerne, koblet til ORC-enheten slik at strøm og varme kan produseres, er ny. For at røykgassen fra kjelene skal slippes ut så kaldt som mulig, og dermed optimalisere bruken av energiinnholdet i flisen, kjøles røykgassen i to varmepumper og kan slippes ut med en temperatur på 16 °C. Dermed oppnås en effektivitet på mer enn 100 % på utnyttelsen av energiinnholdet i flisen.

Med sin varmeproduksjon kan Brønderslev Varmeværk spille en rolle i strømmarkedet, både som produsent og forbruker, til glede for varmeforbrukerne. Anlegget har vært i stand til å opprettholde gunstige priser for varmeforbrukere etter at de nye enhetene er tatt i bruk.

”Brønderslev har fått et vedfyrt kraftvarmeverk i verdensklasse, som er blant verdens mest effektive når det gjelder totaleffektivitet”

Jørgen Røhr Jensen, prosjektleder i NIRAS.

Millioner i støtte til prosjektet

Det ambisiøse prosjektet, lansert med NIRAS som rådgiver, gjør at Brønderslev Varme i stor grad har gått over til fornybar energi fra naturgassoppvarming. På grunn av sin unike design har anlegget mottatt et tilskudd på 20 millioner DKK via Energy Technology Development and Demonstration Program (EUDP).

Det er første gang leverandørindustrien i Danmark kan skilte med denne typen anlegg. Selv i en større europeisk sammenheng er anleggets teknologi svært avansert.

Bronderslev 7

Mange fagfelt i spill

NIRAS har gitt rådgivning til Brønderslev Forsyning gjennom hele prosessen, og det har vært mange fagfelt i spill underveis. Rådgivningen som er gitt har tatt for seg miljø, anlegg, maskiner og elektrisitet.

I tillegg har NIRAS gitt råd i forhold til aktuelle myndigheter, utarbeidet anbudsmateriell, ledet hele anbudsprosessen og hatt tilsyn. NIRAS har også stått for byggeledelse og økonomistyring under gjennomføringen av prosjektet.

Et anlegg med ekte muskler

 • De 40 rekkene med CSP-solfangere (5 km) i Brønderslev har en samlet effekt på nesten 17 MW.
 • I tillegg kommer ORC-systemet som kan konvertere 20 MW termisk energi til 4 MW elektrisitet og 15 MW varme.
 • Røykgasskjøling og to varmepumper på røykgassen, gir til sammen 6 MW varme.

Vil du vite mer?

Jørgen Røhr Jensen

Jørgen Røhr Jensen

Advisor

Aalborg, Denmark

+45 9630 6422

Se også: