Miljøovervåking i Gilhusbukta

Gilhusoversikt

NIRAS har ansvaret for overvåking av utfylling av nytt land i Gilhusbukta.

22. mai, 2019
  • SDG: #14, #15
  • Sektorer: Miljø
  • Land: Norge
  • Tid: 2017-2022

NIRAS har ansvaret for overvåking av utfylling av nytt land i Gilhusbukta. Her skal hele bukta fylles igjen for å bli til nye boliger, som utgjør første steg i utviklingen mot den nye Fjordbyen i Lier. Det er anslått at det skal tilføres ca. 2,5 mill. m3 utfyllingsmasser. Steinmassene stammer fra utbygging av Langøya og infrastrukturporsjekter i Drammenregionen.

I forkant av utfyllingen har NIRAS også bidratt til overvåking og rapporteringen av miljøoppryddingen av forurenset sjøbunn.

NIRAS har vært involvert i prøvetaking av sedimenter og vann. I tillegg har NIRAS installert måleutstyr for å overvåke turbiditet og pH. Disse måler kontinuerlig og varsler hvis verdiene overskrider grensen gitt i tillatelsen for arbeidet. Overvåkingsarbeidene har pågått siden 2017 og planlagt frem til 2022.

Vil du vite mer?

Marius Løchstøer

Marius Løchstøer

Environmental consultant

Drammen, Norway

+4792688967

Eivind Andreas Stubø

Eivind Andreas Stubø

Senior Consultant

Oslo, Norway

+4748020539

Se også: