Tilbud på Totalentreprise for Rv4 Roa-Gran Grense

Statens Vegvesen skal bygge parsellen Roa-Gran Grense, en del av prosjektet Rv4 Roa-Lygna. NIRAS har gitt tilbud på arbeidet.

Statens Vegvesen Region Øst har bruk for byggherrerådgivning i forbindelse med tilbud for Rv 4 Roa - Gran Grense til totalentreprise. Eksisterende Rv 4 skal bygges ut fra tofeltsvei til firefelts motorvei. Utbyggingen skal skje på en 4,1 km lang strekning fra Roa til Gran kommunegrense. Denne strekningen er en delstrekning av prosjektet som strekker seg fra Roa til Lygna. Delstrekningen skal etableres i ny trasé.

Den eksisterende Rv 4 har opplevd økt trafikkmengde, og dagens tofeltsvei kan ikke håndtere denne trafikken. Rv 4 er også plaget av ulykker. Oppgraderingen til motorvei skal sikre bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet for trafikantene, og særlig for myke trafikanter.

Oppgaven omfatter rådgivning i forbindelse med tilbud av totalentreprise, herunder vurdering av tilbudstid, prekvalifikasjon, samt om tilbudet skal skje med eller uten konkurransepreget dialog. Oppgaven omfatter også utarbeidelse av YM-plan for prosjektets neste faser.

Oppgaven omhandler også en gjennomgang av den foreliggende reguleringsplanen, som skal danne rammen for totalentreprisetilbudet. Gjennomgangen skal sikre at reguleringsplanen overholder alle nye håndbøker innenfor prosjektering av veier, broer, overvannshåndtering mv. innenfor prosjektering i Norge.