Data Science

Datavitenskap

NIRAS tilbyr en rekke tjenester og rådgivning innen datavitenskap. Vi bruker datavitenskap med begge føttene på bakken og bruker de riktige verktøyene og metodene til oppgaven. Vi forelsker oss i problemet, ikke i løsningen.

Datavitenskap med begge føttene på bakken

Datavitenskap er for mange et luftig begrep og kan være vanskelig å sette i en kontekst av egen hverdag. I virkeligheten behøver dataløsninger ikke å være så kompliserte og fylt med så mange høytflyvende begreper, som ellers er så populære. Vi er kyndige brukere og utviklere av maskinlæring, datainnsjøer, lenkede data, BI og alt det andre smarte. Men ofte kan den rette løsningen like gjerne være en (videre)utvikling av en god Excel-løsning.

Vi jobber alle sammen med data

De fleste kan nok nikke gjenkjennende til at vi i økende grad jobber med data i hverdagen. Dataene vi sitter med kommer i mange former. Det kan være Excelark på en nettverksstasjon, tredjepartsprogramvare, sensorer, PDF-filer, databaser, hjemmesider og mye annet. Vi liker data uansett form og format – vi har metoder for å sette opp automatiserte rutiner som trekker data ut av systemene og setter dem sammen.

Våre tjenester

Data i seg selv skaper imidlertid ingen verdi. Det er innsikten, beslutningene og handlingene som utføres basert på godt organiserte, analyserte og presenterte data, som skaper verdi.

Vi bistår derfor med en rekke tjenester som fordrer denne prosessen:

Oppsett av datamodeller og -strukturer

Vi hjelper deg med å strukturere dataene dine og med å forstå hva som skal til for at automatiske datarutiner kan fungere i hverdagen.

Uttrekk og sammenstilling av datakilder

Vi har mulighet for å sette opp automatiserte datauttrekk, slik at dataene dine får liv sammen med andre datakilder.

Automatisk rapportgenerering

Standardrapporter og vedlegg består vanligvis av en stor del standardtekst og noen tabeller, figurer og lignende som skal endres fra gang til gang. Vi kan sette opp rutiner slik at dette skjer automatisk basert på datakildene dine.

Power BI-dashbord

Dashboards blir typisk brukt til finansielle oversikter. Vi bruker imidlertid denne teknologien til å få innsikt i mange andre typer data.

Avanserte Excel-løsninger

Moderne Excel jobber godt med sammen mange andre datakilder. Det utnytter vi ved hjelp av våre eksperter i avanserte Excel-funksjoner som Power Query, Power Pivot, DAX og VBA.

Maskinlæring

Vi hjelper deg å finne sammenhenger, identifisere tendenser og mønstre, samt lage forutsigelser basert på data. Til dette bruker vi hovedsakelig statistiske modeller, klassifikasjonsalgoritmer og klyngeanalyser.

Vi lærer opp andre

Felles for alle tjenestene våre er at vi foretrekker å utvikle dem helt i deres kontekst. Det vil si at vi tilstreber å ikke introdusere nye systemer, men i stedet hente ut data fra systemet deres slik det ser ut i dag. Vi tilbyr gjerne sidemannsopplæring og oppkvalifiserer deres egne ansatte slik at de kan overta drift og videreutvikling. På denne måten sikrer dere at læringen på prosjektet forblir i egen organisasjon, og dere får oppkvalifisert nøkkelmedarbeiderne der det er mulig.

Domeneeksperter i huset

Alle løsningene våre utføres i nært samarbeid med våre domeneeksperter innenfor ditt område, så vi sikrer at fagligheten er på plass og at analysene våre er kausale og ikke bare korrelerte.

Vår tilnærming/prosess

Vi starter gjerne med å designe brukergrensesnittet for løsningen i nært samarbeid med deg. Det vil vanligvis gi deg en prototype du kan forholde deg til i løpet av få dager. Det sikrer oss at du får en løsning som skaper verdi for deg, og at vi ikke jobber i feil retning.

Vil du vite mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Director

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Se også: