FMC Europeen Innovation Center SCION DTU. NS 07537 1920

Reality Capture – 3D-skanning og modellering

Vi hjelper bygningseiere med å få et detaljert og nøyaktig grunnlag for eiendomsforvaltning, ombygginger, tilsyn mv.

Over en treårsperiode skannet og modellerte NIRAS mer enn 300 bygninger med et samlet etasjeareal på over 500 000 m2.

For et enkelt boligselskap har vi etablert driftsmodeller i 3D for 11 000 leiligheter, totalt ca. 800 000m2, basert på eksisterende bygningstegninger med kontroll av de enkelte leilighetstypene ut fra 3D-skanning.

Prosessanlegg, forsyning og infrastruktur

Vi utfører tilsvarende 3D-skanning og -modellering av prosessanlegg og for prosjekter innenfor forsyningssektoren og infrastruktur. Ofte i samarbeid med kolleger som er spesialister i rådgivning innenfor den aktuelle sektoren. 

Fotoregistrering

Fotoregistrering utføres som en selvstendig ytelse eller som tillegg til 3D-skanning avhengig av formålet. Fotoregistrering kan f.eks. utføres fra helikopterdrone til inspeksjon av tak, fasader eller tekniske anlegg som er vanskelig tilgjengelige.

Bildene/video mv. kan gjennomgås manuelt eller brukes med PC-basert bildegjenkjenning, som automatisk kan finne f.eks. skader i betongkonstruksjoner.

Droneinspeksjon kan utføres med et varmefølsomt kamera, som bl.a. brukes til å kontrollere bygningens klimaskjerm.

360 graders panoramabilder

Vi tilbyr 360 graders panoramabilder med tilhørende viewer fra bl.a. Matterport eller iSTAR – løsninger som lar deg bevege deg rundt på lokaliteten virtuelt.

Eksempel: Gladsaxe kommune

I perioden november 2020 til mars 2021 gjennomførte vi 3D-skanning og -modellering for en del av eiendomsporteføljen i Gladsaxe kommune i utkanten av København. Oppdraget omfattet 55 kommunale bygninger (skoler, barnehager, idrettsanlegg, administrasjonsbygg mv.). Med modelleringen ønsket kommunen å få oversikt over bruken av bygningene og fordelingen av m2 på de ulike bruksområdene. Modellene skal også tjene som grunnlag for opprettelse av fagmodeller ved kommende byggeprosjekter.

NIRAS gjennomførte 3D-skanningen med en håndholdt og stasjonær skanner, med påfølgende modellering i Revit.

Leveransen omfattet:

  • Punktsky i .e57-format.
  • Driftsmodell i IFC 2x3 og RVT
  • Etasjeplaner og fasadetegninger i pdf-format
  • Matrikkel med situasjonsplan for hele tomten

Etasjeplanene inneholder rom-ID, romfunksjon og nettoarealer.

Kommunen har siden lastet opp data til DaluxFM.

Vil du vite mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Director

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Se også: