Drone Pilot Instructor Soren Rolin ROL NS 07144 1920 Photo Kenneth Nguyen

Droner

Vi tar prosjektet ditt til nye høyder.

Det kan vi med droner

De små og ubemannede luftfartøyene kan utstyres med forskjellige sensorer, som setter oss i stand til å utføre målinger som tidligere har vært umulige eller veldig dyre.

Terreng- og overflatemodeller

Ut fra dronebildene beregner vi en punktsky, som etter bearbeiding og kvalitetssikring resulterer i en detaljert terreng- og overflatemodell.

Overvåking av anleggsprosjekter

Løpende dronefotografering av anleggsprosjekter gir både byggherren og entreprenøren mulighet til å overvåke fremdriften, bestemme volumet av terrengregulering og kontrollere overholdelse av byggefelt osv.

Inspeksjoner

NIRAS utfører tilstandsvurderinger av bl.a. tak, fasader, skorsteiner, broer, solfangere og solcelleanlegg. Med dronen kan vi komme veldig nært og oppnå bilder med få millimeters oppløsning.

Volumoppmåling

3D-modellering og påfølgende volumberegning av råstoffbunker, avfallsdeponier mv. gir en nøyaktig oversikt over lagerbeholdning, restkapasitet mv.

Bilder og ortofoto i høy oppløsning

NIRAS utfører overflygning av f.eks. næringseiendommer, hvor skråfoto og ortofoto med en oppløsning på 1–2 cm inngår som støtte for drift og vedlikehold av bygningsmassen og grøntområdene.

3D-modellering

Alt fra fortidsminner til bygninger kan måles og 3D-modelleres ved hjelp av droner med høy detaljeringsgrad og presisjon.

Termofotografering

Vi bruker termofotografering til bl.a. å kontrollere bygningers klimaskjerm, utslipp av spillvann i vannløp, defekte solcellepaneler mv.

Vegetasjonsanalyser

Droneflyging inngår i analyser til utpeking av invasive plantearter, biomasseberegninger og overvåking av f.eks. beiteeffekt og skogtilvekst.

Biologiske undersøkelser, fugler

I samarbeid med ornitologer bruker NIRAS droner for å kartlegge bestanden av hekkende sjøfugl i kystnære områder.

Hva er tillatt med droner

1. januar 2021 trådte et nytt europeisk regelverk for bruk av droner i kraft. NIRAS har i første halvår av 2021 søkt og fått en driftstillatelse fra den danske Trafikstyrelsen til flyging med 4 dronetyper i «Spesifikk kategori», som betyr at vi kan løse en rekke utvidede oppgaver for kundene våre.

I Skandinavia og internasjonalt

Vi har dronepiloter på flere kontorer og dermed rask responstid på oppgaver. Vi utfører droneoppgaver i Danmark og på Grønland og kan også påta oss oppdrag i resten av verden. Konkret har vi utført droneoppgaver i Sverige, England, Midtøsten og Afrika.

Vil du vite mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Director

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Se også: