Fiber Telecom

Telekom- og fiberprosjektering

Fibernett er forutsetningen for den digitale fremtiden

Utbygging av fibernettet til alle i Skandinavia er en viktig oppgave som krever ekspertise innen planlegging og vedlikehold. I høyteknologiske samfunn som de skandinaviske, der den digitale utviklingen går i rivende fart, er høyhastighetsinternett en viktig forutsetning for at ny teknologi skal kunne utnyttes fullt ut.

I NIRAS har vi eksperter og fagfolk som kan bistå gjennom hele prosessen fra planlegging og prosjektering til sluttdokumentasjon. I tillegg kan vi hjelpe med adressevedlikehold og registrering. En solid kunnskap om oppbygging av nye nettverk og vedlikehold av eksisterende sikrer at prosjektene håndteres effektivt og smidig til gagn for både tidsplaner og økonomi.

Ulike oppgaver krever forskjellige programvareløsninger, og det er derfor naturlig at vi jobber i relevante GIS-klienter som f.eks. 3GIS, Smallworld, QGIS og mange andre.

NIRAS har vært leverandør til noen av de største fiberselskapene i Danmark, primært på Jylland og Sjælland. Siden 2017 og til dags dato har vi prosjektert fiber til 350 000–400 000 adresser.

Prosjektering av fibernett utføres som teknologi av typen PON (Passivt Optisk Nettverk) og PTP (Punkt til Punkt). Herunder utarbeidelse av blåse- og spleiseplaner, sporingsplaner, materiell- og utstyrslister mv. Etterdokumentasjon (As-Built) utføres både på prosjekter planlagt av NIRAS, eller som kunden selv har planlagt.

FIBERPROJEKTERING DSC08036 (2)

I forbindelse med EUs vedtak om 'internett til alle' i 2025 trengs det inngående kjennskap til nettverksbygging og arbeidsflyt.

Mange års erfaring fra og kunnskap om fibernettbransjen gjør at NIRAS kan bistå med utbygging av fibernett både i distriktene og i teknisk krevende by- og industriområder. Gjennom erfaringsutveksling og et høyt informasjonsnivå skapes det synergier og effektivisering av eksisterende og nye arbeidsmetoder.

Den teknologiske utviklingen går fort, og det krever kontinuerlig oppgradering å holde tritt med både maskinvare- og programvareutvikling i alle deler av prosessen.

Denne ekspertisen er med på å høyne kvaliteten og utbyttet.

Vil du vite mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Senior Vice President

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Se også: