04E814 Wml

DRIVE – systemet som effektiviserer arbeidsprosessene dine

DRIVE er et digitalt system for styring og håndtering av drifts- og vedlikeholdsoppgaver i forsyningsselskaper og virksomheter. DRIVE øker effektiviteten og gir deg store besparelser i tid og ressurser.

DRIVE er et digitalt system for styring og håndtering av drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Dette kan for eksempel være tilsyn og serviceoppgaver i forsyningsselskaper. Systemet effektiviserer arbeidsflyter på tvers av både avdelinger og bedrifter, og det gir store besparelser i tid og ressurser. Brukervennlighet og brukergrensesnitt er i fokus, slik at DRIVE kan nås av flere aktører – både internt og eksternt.

Systemets kjernefunksjoner er digital oversikt, struktur og enkle menyer. Systemet bidrar også til et serviceløft overfor dine kunder – for eksempel gjennom automatisk tilbakemelding på arbeid utført hos din kunde. DRIVE kommer også med nøkkeltall og statistikk basert på eksport av relevante data for benchmarking.

DRIVE-systemet inneholder:

 • GIS-integrasjon: Kombinerer data, GIS og SRO i ét system
 • Forespørsler: Lag henvendelser inkl. kort markering eller motta dem fra en ekstern nettside
 • Rutine: Planlegg faste oppgaver i løpet av året slik at kontrollen går helautomatisk
 • Oppgaver som skal utføres: Tekniker eller entreprenør logger på og får tilgang til sine jobber
 • Rapportering: Rapport fra tekniker eller entreprenør skjer direkte inkl. dokumentasjon, sjekkliste osv.
 • Godkjenning: Ansatte godkjenner utførte oppgaver
 • Nøkkeltall: Eksportér relevant data til benchmarking eller Excel.
 • Brukervennlig på alle plattformer for alle brukere

DRIVE understøtter alle forretningsområder: Vann, varme, kloakk, gatelys, miljøtilsyn, tele, elektrisitet, gass, fibernett, trafikk og veier, havner mv.

Integrasjon med andre IT-løsninger:

 • Nettsted for håndtering av henvendelser - f.eks Mitvand.dk og MinKloak.dk
 • Anleggsregister - f.eks. ASSET
 • Automatisk oppretting av oppgaver – f.eks. SRO
 • Driftsdata gjøres om til brukbar informasjon – f.eks. ved bruk av maskinlæring

Vil du vite mer?

Thomas Heine Bech

Thomas Heine Bech

Team Manager: Data & Software

Aalborg, Denmark

+45 6040 9186

Anni Offersgaard

Anni Offersgaard

Sales & Business Development Manager

Aarhus, Denmark

+45 4299 0309

Se også: