Ledninger Rehabit Ydelse

REHAB-IT - strategiverktøy for bærekraftig ledningsrenovering

Dårlige beslutninger er dyre beslutninger. REHAB-IT-programmet bidrar til å opprettholde en strategi for ledningsrenovering, slik at den blir strømlinjeformet og enhetlig år etter år.

REHAB-IT hjelper med å fastsette renoveringsplaner ved å ta i bruk datainput fra kunnskapen om ledningsnettverket. Dette kan for eksempel være driftsrapporter, den strategiske renoveringslinjen forsyningen har valgt og annen data om ledningsnettet.

Funksjoner i REHAB-IT

 • Sammenligning av investeringsscenarier og visualisering av konsekvenser basert på strategivalg
 • Asset Management-verktøy – verdibasert tilnærming til ledningsvalg
 • Sette opp tjenestemål og vurdere effektiviteten
 • Investeringsplanlegging basert på tekniske, økonomiske og samfunnsøkonomiske konsekvenser

REHAB-IT – et fagspesifikt verktøy

 • Ensartet verktøy for vann og avløpsvann
 • Beslutningsstøtteverktøy
 • Fleksibelt med manuelle input
 • Oppdatert med live vedlikehold
 • Innebygd kartfunksjon

REHAB-IT er et IT-verktøy som kommer med en strategi og indikerer den lønnsomme og økonomisk optimale tidsperioden for utskifting av ledninger. Samme beslutningsmetode brukes for både vann og avløpsvann. Med REHAB-ITs verktøy blir linjer prioritert opp mot hverandre, og basert på et punktsystem foreslår systemet en ettårig oppussingsplan for dine ledninger.

Selve renoveringsåret fastsettes delvis ut fra en teknisk vurdering av ledningen og delvis ut fra en cost-benefit-beregning. Renoveringsåret kan også fastsettes ut fra et ønske om å følge et servicemål.

Den tekniske vurderingen fastsettes ut fra en rekke valgfrie parametere. Som et eksempel er følgende tekniske parametere valgt som utgangspunkt i utviklingen av drenering: Hydraulisk tilstand, fysisk indeks og fremmedvann. I tillegg benytter REHAB-IT en rekke tekniske data som hentes fra blant annet ledningsregistreringen mv.

Integrasjon med andre IT-løsninger:

 • Anleggsregister - f.eks. Asset
 • Generere ledningsplaner – f.eks. LUCRATIVE
 • Planlegging og gjennomføring av oppgaver – f.eks DRIVE

Vil du vite mer?

Anni Offersgaard

Anni Offersgaard

Sales & Business Development Manager

Aarhus, Denmark

+45 4299 0309

Se også: