Ulykkeregistrering

Ulykkesregistrering

Ulykkesregistrering i KortInfo bedrer kommunenes plan- og beslutningsgrunnlag i forhold til veier og trafikksikkerhet.

Med KortInfo ulykkesregistrering kan kommunene planlegge trafikken på et mer informert grunnlag. Dette gjelder andelen ulykker i trafikken som kommunene og Vegdirektoratet ikke får vite om fra politiet. For å sikre at disse ulykkene blir registrert har NIRAS i samarbeid med Aarhus kommune, Region Midt og Sør- og Sønderjyllands Politi utviklet en KortInfo-løsning for registrering av trafikkulykker.

Løsningen brukes i akuttmottakene, hvor ulykkene registreres i standard datamodell, som også Vegdirektoratet benytter. Det gir sammenlignbare data fordi modellen sørger for at informasjon som type ulykke, forhold på stedet, ulykkessituasjon og mye mer fylles ut riktig.

Når kommunen henter de innsamlede dataene og sammenstiller dem med Politiets data og Vejman, blir helhetsbildet av trafikkulykker langt mer nyansert og helhetlig.

Vil du vite mer?

Mikael Kræpping

Mikael Kræpping

Head of Department

Aarhus, Denmark

+45 8732 5812

Se også: