Kortinfo Ejendomsopslag Small 2 (1)

Eiendomsoppføringer

Få bedre tilgang til BBR-, HLR- og CVR-data samt skreddersydde søk i KortInfo. Modulen Eiendomsoppslag gjør at ansatte i kommunen får et effektivt verktøy for å løse oppgaver som inneholder eiendomsinformasjon.

Med integrasjoner til eiendomsdatabasene Cognito fra KMD og LOIS fra Lifa er det enkelt å søke i opplysninger om eiere, leietakere og beboere.

Ved kommunal saksbehandling, hvor det for eksempel er behov for informasjon fra BBR-, CVR- og ESR-registrene, blir data tilgjengelig med samme verktøy som brukes til informasjon om andre geografiske data.

Søkeresultater kan foredles med tilleggskriterier, slik at resultatet for eksempel kun inkluderer innbyggere over 18 år eller kun boligeiere.

Søkeresultatene kan også enkelt eksporteres som Excel, csv, html, Word eller pdf - dette kan være nyttig for bruk i blant annet sammenslåtte lister for høringssaker.

Vil du vite mer?

Mikael Kræpping

Mikael Kræpping

Head of Department

Aarhus, Denmark

+45 8732 5812

Se også: