Kortinfo Som Gisplatform Hask (1)

KortInfo som Geodata Center

Få KortInfo som en integrert GIS-løsning – integrert i din organisasjon og for dine behov.

Som ditt helhetlige GIS-system kan KortInfo løse oppgaver som spenner fra enkel visning av data på kart til avansert saksbehandling – for eksempel ved bruk av konfliktsøk på tvers av datakilder og mer.

WebGIS-plattformen er som standard en hostet løsning, hvor vi sørger for automatiske oppdateringer av systemet. På denne måten får du som kunde trygghet for optimal drift.

Du får tilgang til KortInfos administrasjon, hvor systemets største styrke ligger sammenlignet med andre webGIS-systemer på markedet. Administrasjonen er ekstremt intuitiv og krever ingen spesielle forkunnskaper eller tekniske ferdigheter. Alt oppsett gjøres ved hjelp av haker og dropdowns, som gjør det raskt og enkelt å lage nye kartløsninger for saksbehandling eller kart for nettsider.

Tre målrettede kartklienter

Du får også muligheten til å vise dine data som webtjenester for eksterne programmer og også tilgang til tre ulike kartklienttyper. De tre kartklienttypene er rettet mot hvert sitt behov – én for avansert analyse, én for enkle informasjonskart for nettsider og én for bruk i felten.

Med KortInfo som GIS-system har du også mulighet til å integrere din organisasjons ADFS, slik at brukere automatisk logges inn på KortInfo og har direkte tilgang til dine interne systemer gjennom KortInfo. I tillegg kan egne, interne databaser også kobles til den hostede løsningen.

Vil du vite mer?

Mikael Kræpping

Mikael Kræpping

Head of Department

Aarhus, Denmark

+45 8732 5812

Se også: