Kortinfo Editering Small (1)

Redigering

I KortInfo har du muligheten til å oppdatere geografiske data direkte i kartet ditt gjennom avansert redigering i én samlet struktur.

KortInfo-redigering lar deg opprette og vedlikeholde geografiske data. Når datagrunnlaget er likt for alle brukere, blir det mulig å redigere og vedlikeholde data på en enhetlig og effektiv måte.

Brukere, som for eksempel kan være innbyggere eller ansatte i kommuner og forsyninger, kan redigere direkte i kartet eller gjennom WFST via GIS-systemer. Konfigurasjonen i KortInfo kan sikre at data blir validert og at attributter legges til i henhold til en definert liste. Brukere kan også legge til historikk i redigeringene sine.

Flerbrukerredigering øker effektiviteten

KortInfos brukeradministrasjon gir mulighet til å differensiere brukernes rettigheter til å gjøre endringer i de ulike lagene og tilhørende data. Slik får organisasjonen din mer effektive prosjekter med ekte flerbrukerredigering, der flere brukere kan jobbe med samme tema samtidig, men uten å forstyrre hverandres data.

Redigering i KortInfo kan også integreres med flere forskjellige datakilder som Plandata.dk, Danmarks Arealinformationen og FKG Geodatabase.

Vil du vite mer?

Mikael Kræpping

Mikael Kræpping

Head of Department

Aarhus, Denmark

+45 8732 5812

Se også: