Dss Bi Dashboard Ydelse

Integrasjoner

Lav integrasjon mellom KortInfo og ulike tredjepartsprodukter.

KortInfo har integrasjon mot en rekke eksterne systemer. Inkludert Plandata.dk og Danmarks Arealinformation gjennom vår redigeringsmodul. På denne måten får brukeren mulighet til å lage og redigere eksisterende geometri hos Plandata.dk og DAI gjennom de velkjente verktøyene i KortInfo og samtidig overholde de vanlige datamodellene.

Med KortInfo kan du også bruke COWI-gatebilder, Google Street View, Mapillary og SDFEs skråbilder direkte fra kartklienten med en prikk på kartet.

Med vår GeoAtlas-integrasjon er det mulig gjennom KortInfo å se boredata og jordprofiler direkte i kartvinduet.

KortInfo har også integrasjon for LOIS og Cognito gjennom vår Property Listing-modul.

Vil du vite mer?

Mikael Kræpping

Mikael Kræpping

Head of Department

Aarhus, Denmark

+45 8732 5812

Se også: