Cykelfremme Min

Sykkelkampanje

I NIRAS jobber vi for å gjøre det mer attraktivt å sykle. Vi har spesielt fokus på barn og unge, og vi legger vekt på å skape trygghet og tilgjengelighet for syklister i nærmiljøene deres.

Som transportmiddel er sykkelen viktig for den grønne omstillingen, siden økt sykkeltrafikk er en forutsetning for at mange kommuner kan ha en bærekraftig trafikkvekst. Samtidig medvirker flere syklister i lokalsamfunnene til et aktivt og attraktivt byliv, fremmer folkehelsen og støtter utviklingen av en sykkelkultur. NIRAS utarbeider både sykkelstrategier og helhetsplaner, samt planlegging av sykkelveier og parkeringsløsninger.

I Danmark bor ca. 46 % av befolkningen mindre enn 10 km unna jobben, og halvparten av alle reiser (hverdager og fritid t/r) er på under 10 km. Det viser at det er et enormt potensial for å få flere til å sykle. Syklistenes trafikksikkerhet og trygghet er avgjørende for økt bruk av sykkelen. Dette må derfor tas i betraktning i planer og konkrete løsninger, blant annet gjennom ytterlige tiltak på stier og veier, samt nye former for sykkelinventar som sykkelstativ og -skur. Vi har lang erfaring med å utarbeide sykkelanalyser og komme med innovative forslag til hvordan man kan løse problemer knyttet til syklistenes sikkerhet, bymiljøets kvalitet og brukernes trygghet.

Sykling kan gi barn økt frihet og bedre selvfølelse

Barn og unge er spesielt avhengige av å kunne komme seg rundt på sykkel selv, ettersom de ofte ellers må bli kjørt av voksne. Mindre foreldrekjøring og bedre utnyttelse av veiinfrastrukturen er derfor et viktig element i å øke sykkeltrafikken. Gjennom kontekstforståelse og brukerinvolvering finner vi trygge løsninger som sikrer at barn og unge kan sykle rundt uavhengig av voksne. Dette øker barns muligheter for å delta i både organiserte og spontane fritidsaktiviteter.

I NIRAS jobber vi for at mobilitetsplanlegging med fokus på bruk av sykkel skal bidra til å øke livskvaliteten til barn og unge, og i tillegg gi større frihet for alle familiemedlemmene.

Sykkelparkering i offentlige rom

Alle syklister må kunne parkere sykkelen, men sykkelparkeringsløsninger tar mye plass i det urbane rom, både på offentlige og private arealer. De siste årene har det dessuten dukket opp flere nye typer sykler i gatebildet som har andre behov for f.eks. manøvreringsplass, låsing og støtte enn tradisjonelle sykler. NIRAS jobber med å integrere sykkelparkering og byrom samtidig som vi tar høyde for de forskjellige behovene for parkering.

I tillegg til de fysiske parkeringsløsningene kan atferdsmessige virkemidler være et viktig supplement. Vi utfører analyser av f.eks. bruk av parkering, belegningsgrader, parkeringsatferd, sykkeltyper, brukerprofiler, flyt inn og ut osv. Atferdstilpasset design eller tiltak som fremmer atferdsendring kan handle om synlighet (f.eks. plassering av sykkelstativer og utforming), veifinning (f.eks. skilting og synliggjørelse) og dulting (å gjøre det enkelt og attraktivt å oppføre seg riktig/hensiktsmessig).

Dette gjelder både i relasjon til permanente og midlertidige sykkelparkeringsløsninger for å sikre optimal og hensynsfull utnyttelse av sykkelløsningene. På denne bakgrunn ser vi derfor atferdsmessige aspekter som en dypt integrert del av sykkelprosjekter.

Tjenester:

  • Sykkelstrategier
  • Veiforbindelser og veiplanlegging
  • Sykkelparkering og byrom
  • Atferdsanalyser
  • Evaluering av sykkeltiltak

 

Vil du vite mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Director

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Se også: