Visual Modflow Utility It

IT-verktøy for VA-bransjen

Få helhetlig rådgivning om renseanlegg og utnyttelse av ressursene i avløpsvannet.

Hvorfor bruke tid på papirarbeid når tiden kan brukes mer effektivt på å løse driftsoppgaver, analyser og optimering. NIRAS IT-verktøy forenkler arbeidet og gir et bedre resultat.  

Få full kontroll innen:  

  • Anlegg – digital registrering og anleggsverdi ved utgangen av regnskapsåret 

  • Drift og vedlikehold – styring og registrering av data og hendelser 

  • Ledningsrenovering – planlegging av reinvesteringer i ledningsnett  

  • Forvaltningsinformasjon - dataoverføring, beregning og visualisering av nøkkeltall  

Vil du vite mer?

Eivind Bøe

Eivind Bøe

Market Director

Oslo, Norway

Åsa Malmäng Pohl

Åsa Malmäng Pohl

Affärsområdeschef Vattenbyggnad

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 25

Se også: