Storm Surge NS 08178 1080 Photo Colourbox

Klimaberegninger

Vi i NIRAS er utdannet til å gjennomføre klimaberegninger og bistår våre kunder med dette. 

Den nye lovgivningen om klimaberegninger for bygg ble innført 1. januar 2022. Det betyr at bygg som søker om byggetillatelse etter denne dato må gjennomføre en klimaberegning av bygget (med enkelte unntak). Vi i NIRAS er utdannet til å gjennomføre disse klimaberegningene og kan bistå med dette. 

NIRAS kan også hjelpe deg med å finne ditt produkts klima- og miljøavtrykk gjennom beregninger som tar hensyn til alle utslipp gjennom hele livssyklusen (LCA – livssyklusanalyse). En livsløpsvurdering er basert på hele produktets/tjenestens livssyklus – fra vugge til grav. Her fokuserer vi ikke bare på én enkelt del, men ser på hva som skjer i løpet av produktets levetid i henhold til ISO-standard 14044 «Environmental management — Life cycle assessment — Requirements and guidelines». Ved å vurdere produktene i et livssyklusperspektiv sikrer vi at miljøinnsatsen deres konsentreres der den gir størst mulig miljøgevinst.

 

 

Vil du vite mer?

Eivind Bøe

Eivind Bøe

Vice President ENNO

Oslo, Norway

+4795057565

Åsa Malmäng Pohl

Åsa Malmäng Pohl

Affärsområdeschef Vattenbyggnad

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 25

Se også: