Klimatilpasning NIRAS

Klimatilpasning

Vi sikrer bærekraftig klimatilpasning gjennom tverrfaglig samarbeid. Komplette løsninger for byer, distrikter og tunge infrastrukturprosjekter.

Oppnå bedre, billigere og grønnere klimatilpasning – uansett om du må håndtere økte mengder overvann, skybrudd, stormflo eller høytstående grunnvann. Som din rådgiver er det vår viktigste prioritet å sikre at prosjektet ditt kommer i mål med en helhetlig og bærekraftig løsning som håndterer risikoen for flom.

Vi er eksperter på dette, fordi vi alltid tilstreber å jobbe på tvers av fagdisipliner og har lang erfaring med å få samarbeidet mellom mange interessenter til å lykkes. Det gir de beste løsningene for klimatilpasning av eiendommer, byer og distrikter. Vår helhetsorienterte vannplanlegging fokuserer på hele vannkretsløpet når vi gir råd om for eksempel lokal avledning av regnvann (LAR), mindre avløpssystemer, enorme skybruddstunneler, flomsikring og kystvern.

Klimatilpasning av byer og natur

Tilpasning til ekstreme værforhold, endringer i nedbørsmengder og generelt et mer uforutsigbart vær forårsaket av klimaendringer er utfordringer som byer rundt om i hele verden står overfor. Vi leverer urbane klimatilpasningsprosjekter som gjennom rekreative sidegevinster skaper ytterligere verdi for både byer og innbyggere hver dag – og ikke bare når det er skybrudd.

NIRAS har mange års dokumentert erfaring med å gjennomføre kreative klimatilpasningsprosjekter i utkanten av byer. Vi får klimatilpasningen til å passe inn i bybildet. Vi bruker tilbakeholdt overvann til nyttige eller dekorative formål. Vi gjenoppliver myrene til de blomstrende habitatene de en gang var. Og vi restaurerer innsjøer og vassdrag til gagn for fisk, fugler, padder og insekter.

I tillegg har NIRAS noen av de beste ingeniørene innen kystvern som analyserer, designer og konstruerer diker og sluser som beskytter byer, havner og kystlinjer mot stormflo. Tilnærmingen vår er basert på teknisk ekspertise og de nyeste teknologiene, som er nøye tilpasset det miljøet de skal brukes i. Vi vet at vann løper i uatskillelige kretsløp og derfor er metoden vår tverrfaglig, involverende og nyskapende.

Tunneler og pumpestasjoner

Et usikkert klima krever en mer fleksibel tilnærming til vannforvaltning. Derfor designer vi infrastruktur som tar høyde for klimaendringene. Med denne tilnærmingen har vi levert ekspertrådgivning til flere store skybrudds- og overvannstunneler samt avanserte pumpestasjoner.

Når vi designer tung, infrastrukturell klimatilpasning, bruker vi den samlede kunnskapen til våre 2400 eksperter i kombinasjon med avansert teknologi, slik at kundene får fullt utbytte av digitaliseringen.

Vi er for eksempel i ferd med å designe to store skybruddstunneler som skal bores gjennom den kalkrike jorda under København. For den ene tunnelen, Kalvebod Brygge Skybrudstunnel, er hele designfasen gjennomført på en skybasert BIM-plattform (Building Information Model). Du kan lese mer om dette prosjektet her.

Vil du vite mer?

Eivind Bøe

Eivind Bøe

Market Director

Oslo, Norway

Se også: