Drainage System Outflow Shutterstock 2162296 Photo Shutterstock

Vannforvaltning

Vi gir støtte i arbeidet med å oppnå god økologisk og kjemisk tilstand etter vanndirektivets forskrifter.

EUs rammedirektiv for vann (2000/60/EF), vanndirektivet, innebærer at samtlige vannforekomster innen EU skal beskyttes og gjenopprettes slik at det oppnås god økonomisk og kjemisk tilstand. Direktivet er også integrert i EØS-avtalen, og dermed også gjeldende for Norge, hvor det er fastsatt miljøkrav i form av miljøkvalitetsstandarder for alle vannforekomster. En vannforekomst er identifisert av Vannverket som en innsjø, et vassdrag, kystvann eller grunnvann.

En forutsetning for å oppnå god vanntilstand er samarbeid mellom alle aktører som påvirker den bestemte vannforekomsten. Kommunene har et viktig ansvar for å få et helhetlig bilde av vannkvaliteten og tilstanden til vannmiljøet innenfor nedbørsfelt slik at miljøkvalitetsstandardene oppnås. I vår avdeling Vann kan vi tilby støtte i vannforvaltningsarbeidet ved for eksempel å utarbeide lokale handlingsplaner for vann og ulike typer plandokumenter med sikte på å oppnå miljøkvalitetsstandardene.  

Vil du vite mer?

Eivind Bøe

Eivind Bøe

Vice President ENNO

Oslo, Norway

+4795057565

Åsa Malmäng Pohl

Åsa Malmäng Pohl

Affärsområdeschef Vattenbyggnad

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 25

Se også: