Afloebsteknik

VA-utredninger

Vi utarbeider VA-utredninger både på overordnet og detaljnivå. Vi utreder både eksisterende VA-anlegg i bebygde områder, i form av for eksempel status- og kapasitetsundersøkelser, og planlegging og forslag til nye VA-ledninger i forbindelse med nybygg. Beregning av vannforbruk og avløpsvannmengder i tilknytning til dagens bygg utføres etter bransjestandarder.  

Noen eksempler på hva våre undersøkelser omfatter er forslag til VA-ledningsanlegg i plan og seksjon, høydeplan og forslag til koblingspunkter til eksisterende VA-ledningsnett. Prosjektstadiet og kundens krav bestemmer detaljnivået for dokumentene som utarbeides. Et eksempel er en oversiktlig VA-utredning mot et nybyggprosjekt i Landskrona by. I oppdraget har vi tatt frem en ledningsplan for offentlig tomteareal med grov høydeplan i strategiske punkter og tilknytning til eksisterende ledningsnett. I Svedala kommune har vi utarbeidet forslag til nytt VA-ledningsnett i forbindelse med ombygging innen et allerede bebygget område.  

Vil du vite mer?

Eivind Bøe

Eivind Bøe

Market Director

Oslo, Norway

Åsa Malmäng Pohl

Åsa Malmäng Pohl

Affärsområdeschef Vattenbyggnad

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 25

Se også: