Renseanlaeg Ressourceanlaeg

Renseanlegg og ressursanlegg

Få helhetlig rådgivning om renseanlegg og utnyttelse av ressursene i avløpsvannet.

Hvordan skal fremtidens renseanlegg se ut? En ting er sikkert – ressursene i avløpsvannet skal utnyttes optimalt. I dag finnes det mange teknologier som kan rense og utvinne ressurser fra avløpsvann. Ressursgjenvinning blir bare viktigere i fremtiden, ettersom avløpsslam inneholder en rekke stoffer som kan nyttiggjøres.

Nåværende og fremtidige renseanlegg er avgjørende for at vannsektoren kan bli energi- og klimanøytral. Noen av de sentrale spørsmålene handler om reduksjon av lystgassutslipp, ettersom lystgass er nesten 300 ganger kraftigere enn CO2 som klimagass, samt energioptimalisering, biogassproduksjon og varmepumper, siden renseanlegg både forbruker og produserer mye energi.

Råd om renseanlegg i alle prosjektfaser

I NIRAS har vi bred faglig kompetanse som er forankret i medarbeiderne, som bistår med rådgivning om den optimale løsningen for dere. Vår erfaring spenner vidt innen forsyningssektoren – fra mindre husholdningsanlegg til store renseanlegg.

Med utgangspunkt i nettopp deres problematikk vil vi i samarbeid skape grunnlaget for den riktige løsningen. Vi starter prosjektene med en workshop, der vi sammen med kunden skaper rammene for prosjektet. Teamet vårt er med deg helt fra oppstarten, under prosjekteringen, utførelsen, idriftsettelsen og den påfølgende driften. Ved driftsproblemer har vi et team som kan bistå med «feilsøking» og komme med forslag til løsninger og senere oppfølging.

Industrielt avløpsvann

Dessuten stilles det større og større krav til utslipp av mikroforurensende stoffer som mikroplast og medisinrester. Derfor er det viktig å se på hvilken renseteknologi som best kan løse utfordringene som for eksempel forsyninger eller industri står overfor.

Vi har erfaring med å hjelpe næringer som for eksempel farmasi, meierier, oppdrettsanlegg, bryggerier og lignende. Vi tilbyr tverrfaglig rådgivning som setter prosjektet i fokus, noe som gjør at vi kan tilby helhetlige løsninger som kommer både kunden og miljøet til gode.

Fokus på bærekraft og livssyklusanalyser

Vi kan også bistå med kompetente rådgivere som kan gå gjennom renseanleggene for å optimalisere for eksempel prosesser, styring, energiforbruk, vannforbruk, sikringsforhold osv.

I NIRAS har vi utviklet noen verktøy som innarbeides i prosjektene for å styrke fokuset på bærekraft, inkludering av prosjektmedarbeidere, livssyklusanalyser (LCA) og FNs bærekraftsmål.

Vi er klare til å yte den rådgivning dere har bruk for, så kontakt oss for nærmere informasjon.

Vil du vite mer?

Eivind Bøe

Eivind Bøe

Market Director

Oslo, Norway

Se også: