Byggherrerådgivning innen energi, miljø og inneklima

Empty office room

Vi utvikler den optimale løsning for hvert prosjekt, og legger fram beslutningsgrunnlag basert på en teknisk, økonomisk og miljømessig vurdering.

Vi tar også ansvar for gjennomføring av prosjektet. Ta kontakt med oss i tidlig fase for en dialog om ditt energiprosjekt!

Solid erfaring fra energiprosjekter

Vi har erfaring fra mange ulike typer prosjekter:

 • Energiløsninger for områder med mange bygg
 • Energiløsninger for enkeltbygg
 • Effektive industriprosesser
 • Energisentraler basert på fornybar energi
 • Energi infrastruktur
 • Nærvarme/fjernvarme/fjernkjøling
 • Bioenergi
 • Geoenergi, energibrønner
 • Solenergi
 • Varmepumper
 • Utnyttelse av spillvarme fra produksjonsprosesser