Broer og Konstruksjoner

White footbridge over road

Enten det gjelder en kompleks gangbro eller en stor konstruksjon som en lang motorveibro, setter NIRAS sitt avtrykk på landskap og infrastruktur

Vi rådgiver i alle faser av prosjektet, og er ofte med helt fra de aller første prosjekteringsfasene til broen eller konstruksjonen er ferdigbygget og tatt i bruk.

Mange års erfaring med broer

NIRAS skaper løsninger i samarbeid med byggherrer, arkitekter og entreprenører, og har mange års erfaring med broer på land og på vann, både nye anlegg, renovering og vedlikehold av eksisterende anlegg. Vi jobber med jernbane-, vei- og gangbroer, samt med brokonstruksjoner til industri og marine anlegg. Vi har også erfaring med tuneller og underjordiske anlegg.

Vi har mange rådgivere med vidt forskjellige spesialområder, men felles for oss alle er at vi forstår prosjektenes tekniske aspekter, kundens behov og jobbens rammer.

Våre suksesskriterier er å levere prosjekter til avtalt tid, kvalitet og budsjett, enten kunden er entreprenør, privat eller offentlig byggherre.

I prosjekteringsfasen kombinerer vi avanserte 3D Finite Element-programmer med beregningsprogrammer vi selv har utviklet, for å sikre kvaliteten på det som er prosjektert.

Forundersøkelser og prosjektering

Vi utfører også forundersøkelser og foretar monitorering. Vi bruker det nyeste måleutstyret slik at målingene kan følges løpende via internett, og arbeidsstedet kan varsles med blink eller varsling-SMS kan sendes til utvalgte personer hvis overskridelser skulle skje.

NIRAS har også mer enn 30 års erfaring med prosjektering og anbud som rådgiver for byggherre i en lang rekke større rivingsprosjekter. Vi planlegger og prosjekterer rivingsjobber i forbindelse med byfornyelse, ombygging og renovering av bygninger og anleggskonstruksjoner.