Klimatilpasning

Two men sitting on bench in freight area

Tiltak for å møte dagens og fremtidens klimaendringer

Klimaendringer skaper store utfordringer for samfunnet. Store mengder nedbør over et kort tidsintervall medfører skader til mangfoldige millioner hvert år og ikke minst utgjør en reel fare for befolkningen som rammes. Det finnes flere løsninger for håndtering av overvann og NIRAS tilbyr både prosjektering samt rådgiving for utbyggere og private som skal i gang med LOD-tiltak innen bygg, eiendom, veg og bane.

 

Blågrønn faktor er et verktøy som kan bidra til å heve utekvaliteten, sikre lokale overvannshåndtering i tillegg til å øke biologisk mangfold. Denne metoden er også med på å sikre grønnstruktur i utbyggingsprosjekter. NIRAS kan tilby beregning av blågrønne faktorer i små og større utbyggingsprosjekter.