NIRAS kom sterkt ut fra 2021 med vekst både på topp- og bunnlinjen

Theis Tarp Rasmussen Hjemmeside TTR NS 09835 (1)

NIRAS sitt årsregnskap viser at driftsresultatet økte fra 2,2 til 2,5 mrd. DKK med god lønnsomhet, og vurderes som meget tilfredsstillende. Egenproduksjonen økte fra 1,7 til 1,9 mrd. DKK, og EBITA-resultatet steg fra 116 til 132 mill. DKK.

5. april, 2022

2021 var det første året i en ny treårig strategiperiode, og en svært fornøyd administrerende direktør ser tilbake på året hvor virksomheten leverte solid fremgang på en rekke strategiske fokusområder.

“NIRAS er grunnleggende avhengig av tilliten til våre kunder og engasjementet til våre ansatte. Det er veldig positivt at vi ser vekst igjen. Jeg er spesielt imponert over våre ansatte og samarbeidspartnere som, til tross for nok et år med COVID og sosial distansering, klarte å opprettholde gode samarbeidsrelasjoner og levere kvalitet til prosjektene”, innleder administrerende direktør Carsten Toft Boesen.

Organisk vekst er et sentralt strategisk mål for NIRAS, og selskapet kan se tilbake på et år der den samlede inntektsveksten var i underkant av 13 % – hvorav litt over halvparten var organisk.

“Gjennom organisk vekst har vi som mål å øke inntektene våre med 500 millioner DKK innen 2024, og årets organiske vekst på 6,5 % oppnår milepælsmålet for 2021. Årets gjenværende vekst kommer først og fremst fra oppkjøpet av farmakonsulentselskapet Alfa Nordic, som innebærer kompetanseheving og dobling av farma- og livsvitenskap-området i NIRAS”, forklarer administrerende direktør Carsten Toft Boesen.

NIRAS Norge bidrar betydelig til det gode resultatet

2021 viser ikke bare en betydelig økning i inntektene. Årets resultat (EBITA) har også økt fra 116 millioner DKK i 2020 til 132 millioner DKK i 2021. Dette resultatet er oppnådd gjennom vekst og økt produktivitet, med kun en liten økning i kostnadsnivået. NIRAS Norge har bidratt betydelig til det gode resultatet.

Omsetningen för NIRAS Norge er i 2021 på nivå med 2020 svarende til 171 MNOK, og driftsresultat for 2021 ble rundt 19 MNOK vilket er svert tilfredsstillende.

Utmerket service og kvalitet i samarbeid med våre kunder, inkludert utvikling og levering av prosjekter på tvers av fagområder og geografi, er et strategisk fokusområde hos NIRAS.

Moss stasjon gjennomgår en totalforvandling de neste årene i forbindelse med Bane NOR’s milliardprosjekt med å bygge ti kilometer dobbeltspor fra Sandbukta i nord til Såstad i sør.

"Ett av årets beste eksempler er våre mange store norske infrastrukturprosjekter, hvor prosjektledere og eksperter på tvers av våre kontorer i Norge, Sverige og Danmark, sammen med kunder, er med på å levere de riktige løsningene", sier NIRAS' direktør i Norge Theis Tarp Rasmussen. Han peker blant annet på tre konkrete prosjekter: Utbyggingsprosjektet Drammen–Kobbervikdalen (UDK01), prosjektet Sandbukta–Moss–Såstad og Ski hensetting og ny avgrening Østre linje, og han legger til:

“Tverrgående samarbeid er nødvendig for å skape kapasitet og et sterkt nettverk for våre ansattes faglige utvikling. Vi drar nytte av å utplassere ansatte både i våre danske og norske kontorer. Det gir god synergi, og vårt siste initiativ med et skandinavisk kandidatprogram, som nå er i andre syklus, indikerer økt interesse i form av flere og bedre søknader,” legger Theis Tarp Rasmussen til.

Nøkkeltall for NIRAS-gruppen i DKK

 

2021

(DKK)

2020

(DKK)

2019

(DKK)

2018

(DKK)

2017

(DKK)

2016

(DKK)

Omsetning

2.521

2.206

2.279

2.204

2.125

1.474

Herav egen produksjon

1.924

1.704

1.774

1.743

1.647

1.106

EBITA

132

116

72,2

60,5

50,4

56,4

EBITA-margin

6,9%

6,8%

4,1%

3,5%

3,1%

5,1%

Resultat etter skatt

83,9

62,2

42,7

33,3

20,3

39,2

Antall ansatte (gjennomsnitt)

2.306

2.181

2.332

2.355

2.206

1.475

årsregnskab

Vil du vite mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Director

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Se også: