Den interne miljøkonferansen hos NIRAS med over 300 miljøeksperter

Environmental Confernce

Den 15. september 2023 ble over 300 personer innen miljøsektoren hos NIRAS samlet for den årlige Miljøkonferansen i Båstad, Sverige. Årets overordnede tema var arbeid på tvers av grensene.

18. september, 2023

Konferansen var en hel dag og natt fylt med spennende foredrag, muligheten til å dele kunnskap og en fantastisk mulighet til å møte kolleger fra Danmark, Norge, Taiwan, Storbritannia og Sverige. Konferansen omfavner NIRAS-ånden og den daglige kulturen, der vi hjelper og bryr oss om hverandre.

"Vi ser et så stort potensial i NIRAS og innen miljøsektoren for å utvikle oss ved å dele og jobbe på tvers av grensene. Det var derfor fantastisk å ha muligheten til å være sammen med over 300 kolleger fra Sverige, Danmark, Norge, Storbritannia og Taiwan i Båstad, Sverige, og dele kunnskap og erfaringer", forklarer Markus Davelid, Executive Vice President hos NIRAS, og han fortsetter: "Under konferansen ble det holdt over 50 ulike presentasjoner om nye teknologier, innovasjon, digitalisering, spennende prosjekter og inngående kunnskap."

En dag med glede, nettverksbygging og kunnskap

"Selv om det ikke alltid er åpenbart, er fellesnevnerne for de fleste prosjekter i vår sektor miljølover, forskrifter og metoder. Ofte har disse samme opphav, men tolkes av og til forskjellig i de enkelte landene. Siden vi arbeider tett sammen med våre NIRAS-kolleger på tvers av nasjonale grenser, er det avgjørende å forstå hverandres daglige arbeidsutfordringer for å bryte ned barrierer og lære av hverandre", forklarer Tomas Hjorth, Vice President Environment i Sverige, om årets tema.

Under konferansen var det rikelig med muligheter for å møte nye kolleger, og overalt man så, pågikk nettverksbygging og diskusjoner om faglige og mindre faglige emner.

"Når vi samler over 300 engasjerte kolleger, har vi de beste forutsetningene for å nettverke, diskutere spørsmål og lære av hverandres erfaringer. Og sist, men ikke minst, var det viktig at vi hadde det gøy under konferansen. Dette gir det beste grunnlaget for et godt resultat", sier Tomas Hjorth.

I dag er kontorene for de ulike miljøavdelingene igjen fylt med ansatte. Forhåpentligvis fylt til randen med nyoppnådd visdom og et enda bredere internt nettverk i bagasjen.

 

Se også: