CEO Carsten Toft Boesen in front of SDG symbols
Ifølge administrerende direktør Carsten Toft Boesen er det stor etterspørsel etter hjelp til en bærekraftig overgang hos mange kunder: "Bærekraftig transformasjon av byer, samfunn og virksomheter preger vår dialog med kundene. Det er et område der NIRAS forventer vekst," sier han.
Nyhet

Fremdrift og investeringer i internasjonalisering, bærekraft og integrasjon preger NIRAS’ regnskap for 2018

NIRAS oppnådde i 2018 en fremgang i resultatet på 20 prosent og en solid internasjonal vekst. Fortsatt betydelig satsing på bærekraftige løsninger skal bidra til den fremtidige veksten.

03. apr 2019

NIRAS oppnådde i 2018 en omsetning på 2,2 milliarder danske kroner (DKK), noe som tilsvarer en vekst på fire prosent. Fokus for året var å fullføre integrasjonen med ALECTIA i 2017 og utvikle den internasjonale forretningen. 2018 bød på en økning i resultatet fra 50 til 61 millioner DKK (EBITA) og vekst i den internasjonale forretningen.

"Vi har i 2018 brukt mange ressurser på å utvikle organisasjonen og systemene på tvers av forretningen. På kort sikt hemmet det inntjeningen og veksten, men det betyr også at vi har forutsetningene for å utvikle forretningen betydelig både i Danmark og i utlandet de kommende årene", sier administrerende direktør Carsten Toft Boesen.

Sterkere posisjon i Skandinavia

NIRAS' strategi er å vokse på nærmarkedene i Skandinavia og styrke firmaets internasjonale forretningsområder. Omsetningen i Sverige og Norge ble da også økt med 44 millioner DKK i 2018 og utgjør nå 14 prosent av den totale forretningen.

"Vi har de seneste årene investert i å oppbygge nye forretningsområder i Skandinavia. Spesielt i Norge har vi klart å få et godt tak i markedet med blant annet flere store vei- og jernbaneprosjekter. Vi er nå representert i Skandinavia med alle våre forretningsområder. Det er en stor fordel når det kommer til å tiltrekke seg de rette medarbeiderne og hjelpe våre kunder på tvers av aktiviteter i Skandinavia og internasjonalt ", sier Carsten Toft Boesen.

Fra Skandinavia til internasjonalt

Direktøren fremhever at det også har blitt investert innen NIRAS’ internasjonale forretningsområder, utviklingsbistand, vindkraft, havn og matproduksjon. Han fortsetter:

"Vi har investert i en global organisering av våre internasjonale forretningsområder. Dette har vært dyrt og reduserte resultatet i 2018. Til gjengjeld høster vi nå fruktene av investeringene i form av nye kunder. Tidligere bygde vi våre internasjonale forretningsområder opp rundt de skandinaviske kundenes internasjonale forretninger. I dag jobber vi i større grad for internasjonale kunder som globale matvareprodusenter og globale utviklingsfond. Det betyr at det er større potensial for vekst i den internasjonale forretningen."

Verktøy til bærekraftige løsninger

Bærekraftig transformasjon av byer, samfunn og virksomheter preger virksomhetens dialog med kundene, og det er et område hvor NIRAS forventer vekst. Det er ifølge direktøren stor etterspørsel etter hjelp til en bærekraftig overgang hos mange kunder:

"Etter å ha snakket om bærekraftighet med mange av våre kunder er det tydelig for oss at det i alle typer av virksomheter, organisasjoner og offentlige myndigheter er et stort ønske om å investere i bærekraftige løsninger. Vi har derfor i 2018 utviklet og lansert konsepter og verktøy – som f.eks. SDG Capture – som hjelper våre kunder med å finne de bærekraftige løsningene som realiserer FN’s 17 verdensmål for bærekraftig utvikling.

Opprettholder et høyt investeringsnivå

NIRAS opplever en økende etterspørsel på de fleste av sine markeder og kommer til å vokse i årene som kommer.

"Med våre investeringer er vi godt rustet for vekst. Vi kommer imidlertid til å opprettholde et høyt investeringsnivå, fordi vi kan se frem til et markant økende behov for innovasjon og nye teknologier for å fortsatt kunne være fremst i utviklingen av konkurransedyktige og bærekraftige løsninger,” slutter Carsten Toft Boesen.

Nøkkeltall (oppgitt i DKK)

 

2014

2015

2016

2017

2018

Omsetning

1.255

1.317

1.474

2.125

2.204

Herav egenproduksjon

962

1.006

1.106

1.647

1.743

EBITA

45

51

56

50

61

EBITA-margin

4,6%

5,1%

5,1%

3,1%

3,5%

EBITA ekskl. fusjonskostnader

 

 

 

73

65

Resultat etter skatt

33,2

36,2

39,2

20,3

33,3

Antall ansatte (gjennomsnitt)

1.370

1.404

1.475

2.206

2.355

 

Annual Result 2018 (iPaper)