An airstrip between mountains seen from the ground

Motorveientreprise viktig for vekstambisjoner i Norge

Motorveientreprise viktig for vekstambisjoner i Norge.

23. nov 2015

Sammen med Structor Lillehammer AS har NIRAS fått oppgaven med å utarbeide en totalentreprise for fire kilometer motorvei i Øst-Norge – en del av riksvei 4 fra Roa til kommunegrensen ved Gran, litt over 50 kilometer nord for Oslo.

«Riksvei 4 blir en viktig referanse når vi i tiden fremover skal gi tilbud på flere norske prosjekter. I første omgang får vi demonstrert vår spesialistkompetanse på å utarbeide totalentrepriser, men det medfølger også en opsjon på oppfølging i selve byggeperioden,» sier NIRAS’ prosjektleder Theis Tarp Rasmussen.

Gode referanser var avgjørende

NIRAS er underleverandør til den norske delen av det svenske konsulentselskapet Structor Lillehammer AS, og Statens Vegvesen har i sitt valg av leverandør lagt spesielt vekt på erfaringen til Structor Lillehammer og NIRAS’ team:

«Structor med underleverandør (NIRAS m.fl., red. anm.) har god, relevant og omfattende erfaring fra tidligere oppgaver. De har også svært gode referanser. De fremstår som et godt og trygt valg,» står det i begrunnelsen fra Statens Vegvesen.

Vil vokse markant i Norge

Prosjektet er strategisk viktig, fordi NIRAS i årene som kommer satser på å sementere sin posisjon som skandinavisk infrastrukturkonsulent. For øyeblikket er NIRAS i en oppbygningsfase i Norge. NIRAS er en av de største rådgivende ingeniørselskapene i Danmark og har også en viktig posisjon i Sverige.

«Vi har en ambisiøs vekstagenda i Norge, og veksten skal også foregå innen andre områder enn infrastruktur,» sier Carsten Heine Lund, direktør for Infrastruktur i NIRAS.

At dette prosjektet bare er et skritt på veien mot realisering av den skandinaviske vekststrategien illustreres også av at NIRAS akkurat har blitt prekvalifisert til å levere tilbud på hvordan fremtidens trikker i Oslo skal designes.