people around a table at a meeting

Oppstartmøte med BaneNOR om Kongsvinger hensettingsområde

NIRAS vant første avrop på den ferske rammeavtalen for tekniske hovedplaner, og er nå i gang med å planlegge hensettingsløsning i Kongsvingerområdet, for BaneNOR.

10. nov 2017

Dette er det første jernbaneprosjektet for NIRAS i Norge. Solid jernbaneerfaring fra Danmark er sentralt inne i arbeidet, i tillegg til norske NIRAS-ressurser på tilstøtende fag. I teamet bidrar også Ing. Rasmussen og Strand, Dr. Tech Olav Olsen, Rytec, Oslo Economics og Saaha arkitektkontor, så det er et godt tverrfaglig skandinavisk team som skal finne de riktige løsningene i dette prosjektet.

Flere reisende med tog og et bedre togtilbud fører til behov for flere hensettingsplasser i Østlandsområdet. I tillegg utløser nye og lengre togsett behov for tiltak der dagens plasser er for korte.

Prosjektet som nå er i gang skal utarbeide kostnadsestimat og annen dokumentasjon som tilfredsstiller kravene for et funksjonelt hensettingsanlegg i Kongsvingerområdet. Det foreligger i dag noen mulige alternative plasseringer, og prosjektet skal blant annet konkludere på den endelige lokaliseringen av hensettingsområdet.

«Våre kjerneressurser på jernbane har lang erfaring fra banebygging i Danmark, i tillegg til å ha jobbet med andre prosjekter i Norge tidligere. Vi har fått med oss solide lokale samarbeidspartnere, som vi også har god erfaring med fra andre store infrastrukturprosjekter, så jeg er trygg på at vi kan gjøre en god jobb, nå når vi har fått muligheten. Det er stort for oss å endelig være i gang med et jernbaneprosjekt i Norge», sier Janne Aas-Jakobsen som er direktør i NIRAS, med ansvar for det norske markedet.

Teknisk Hovedplan skal være ferdig innen sommeren 2018.