Nytt jernbaneprosjekt i Norge: Tiltak for godstrafikk på Dovrebanen

Dovrebanen Cargonet El 14 David Gubler

NIRAS har nettopp vunnet et rådgivningsoppdrag i Norge vedrørende jernbaneprosjektet ”Tiltak for godstrafikk på Dovrebanen” for Bane NOR. Dovrebanen går fra Eidsvoll nord for Oslo til Trondheim.

30. oktober, 2020

NIRAS har vunnet enda et rådgivningsoppdrag til et jernbaneprosjekt i Norge. Det dreier seg om prosjektet ”Tiltak for godstrafikk på Dovrebanen” for Bane NOR.

Dovrebanen går fra Eidsvoll, som ligger ca. 70 km nord for Oslo, over Dombås til Trondheim. Banen er en av de mest trafikkerte og lønnsomme banestrekninger i Vy’s (tidligere Norske Statsbaner - NSB) rutenett.

Jernbanen er enkeltsporet, med to-sporede krysningsstasjoner, hvor tog i de to retningene kan krysse

Mulighet for lengre godstog

Prosjektet omfatter analyser av mulighetene for forlengelse av en lang rekke omkring 30 krysningsstasjoner, sånn at strekningen fremover kan trafikkeres av lengre godstog.

Blandt de undersøkte krysningsstasjonene skal der velges ut cirka 5, som skal undersøkes nøyere. Det er snakk om en utredningsfase– eller et skisseprosjekt - med opsjon på en teknisk hovedplan, som vil kunne medføre et konkret prosjektforslag til, hvordan utvidelsen skal foregå.

Høyest mulige evaluering av Bane NOR

NIRAS’ tilbud fikk den høyest mulige evalueringen vedrørende kvalitet av Bane NOR. Prosjektet ble landet ved et tett samarbeid mellom NIRAS’ jernbaneeksperter i Danmark og Norge. NIRAS utnyttet sin ekspertise innen jernbaneområdet i både Danmark og Norge, og samarbeidet mellom spesialistene i de to land har vist seg å resultere i en rekke vinnende tilbud og oppgaveløsninger, som Bane NOR har utvist stor tilfredshet med.

”Vi har fått utviklet et veldig bra samarbeid, hvor vi mobiliserer de helt riktige kompetanser i en blanding av danske og norske ressurser – vi gleder oss veldig til det nye prosjektet og samarbeidet med våre dyktige norske kollegaer,” uttaler prosjektdirektør i NIRAS Jan Kragerup.

Direktør for NIRAS Norge Theis Rasmussen er også ytterst tilfreds med at enda et prosjekt har kommet i hus.

”Vi ser fortsatt at et av våre største satsningsområder gir gevinst, og det kan vi alle være stolte av” sier han.

Vil du vite mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Director

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Les også