Aalgaard-Hove highway with cars

NIRAS baner vei i Norge

Statens vegvesen har valgt NIRAS til å utarbeide reguleringsplan inkludert tekniske planer for 14 km ny motorvei på E39 Hove-Ålgård. Prosjektet baner vei for økt kapasitet og bedre trafikksikkerhet på strekningen, og for NIRAS sin etablering innenfor norske infrastrukturprosjekter.

10. mai 2016

«Norge er et stort land med enorm infrastruktur, og det er klart at vi gjerne vil markere oss og få erfaringer på dette markedet», sier markedssjef Theis Tarp Rasmussen fra NIRAS om oppdraget som nettopp er tildelt av Statens Vegvesen.

NIRAS skal utarbeide forprosjekt for en firefelts motorvei med ny trasé på en 14 km lang strekning av E39 Hove-Ålgård.

Utfordrende landskap

E39 er kysthovedveien fra Kristiansand i sør, over fjordene på Vestlandet og opp til Trondheim. Den gamle to-felts hovedveien er plaget av tung trafikk og ulykker, og med en oppgradering til motorvei skal både lokaltrafikk og hovedveistrafikk legges om slik at ulykker reduseres.

«Det er en spennende oppgave, og i et veldig annerledes landskap enn det danske- på de 14 kilometerne skal ca 5 km føres gjennom tuneller i fjell, to innsjøer skal passeres med nye motorveibroer som skal ivareta estetikk, miljø og natur, samt fire nivåfrie kryss. Stort sett alt skal etableres i en ny trasé, slik at E39 blir rettet ut og blir en effektiv og sikker motorvei», konstaterer Theis Tarp Rasmussen.

NIRAS har ansvar for oppgaven reguleringsplan med tekniske planer, og har i forbindelse med prosjektet samarbeid med norske underrådgivere på spesifikke fagområder.

Utvider geografisk og kompetansemessig

NIRAS har allerede kontor i Stavanger, tett på den kommende motorveistrekningen, og Stavangerkontoret blir naturlig prosjektbase for forprosjektet.  Stavangerkontoret blir også base for nye medarbeidere, konstaterer Carsten Heine Lund, direktør for infrastruktur i NIRAS.

«Spennende prosjekter tiltrekker ambisiøse medarbeidere, og NIRAS er allerede i ferd med å ansette de første rådgiverne i direkte sammenheng med E39-prosjektet. Nå har vi etablert oss med prosjekter i Statens Vegvesen Region Øst og Region Vest, og samtidig utvider vi vår kompetansebase med nye rådgivere, så blir vi ennå sterkere på infrastrukturområdet i Norge og hele Skandinavia», konkluderer Carsten Heine Lund.

Skandinavisk infrastrukturrådgiver

Prosjektet på E39 er det første infrastrukturprosjektet i Norge hvor NIRAS er kontrakteier, men NIRAS er allerede underrådgiver på motorveiutvidelsen av riksveg 4 Roa-Gran Graese nord for Oslo. Dessuten er NIRAS involvert i en rammeavtale for Nye Veier AS, en brooppgave for Jernbaneverket samt en totalentreprise på RV36 Slåttekås-Årnes. Prosjektene er med å  bekrefte NIRAS som skandinavisk infrastrukturrådgiver, og det blir neppe de siste oppgavene i Norge», konstaterer Theis Tarp Rasmussen.

I den norsk regjeringens forslag til nasjonal transportplan 2018-2029, er det lagt opp til investeringer på inntil 900 milliarder NOK i infrastrukturprosjekter. Den norske delen av E39 er alene over 1000 km lang, og veien skal utføres i mange etapper og gjøres uavhengig av ferjeforbindelser, så vi håper at våre 14 km kun er begynnelsen på et langt og god samarbeid», sier Theis Tarp Rasmussen.