group photo of four men

NIRAS fortsetter sin vekst i Norge og kjøper Kraftværk

Med 13 nye medarbeidere får NIRAS arkitektur og digital prosjekt- og prosessledelse som tjenester og styrker tilstedeværelsen i Norge.

06. okt 2017

Med kjøp av rådgivervirksomheten Kraftværk i Stavanger, tar den danske ingeniørvirksomheten NIRAS enda ett skritt i konsernets skandinaviske vekststrategi.

Med 13 medarbeidere arbeider Kraftværk innen arkitektur og prosjektering og er særlig sterke på tverrfaglig digital prosjektledelse. Med oppkjøpet har NIRAS nå 30 medarbeidere i Stavanger.

Oppkjøpet av Kraftværk er strategisk viktig for oss i NIRAS av flere grunner. Vi er allerede sterke på energi og prosjektering av tekniske fag. Kraftværk vil ta oss det neste steget videre ved å supplere med lokale ressurser innen prosjektledelse, arkitektur, fasade og konstruksjonsteknikk. I tillegg er Kraftværk sterke på digitalisering og bruk av VDC (Virtual Design and Construction). VDC er en prosessmetode som understøtter digital arbeidsflyt i byggeprosjekter og muliggjør tettere tverrfaglig koordinering for å sikre bedre helhet i prosjektene, enn det den tradisjonelle byggeprosessen håndterer, sier Janne Aas-Jakobsen, direktør for NIRAS i Norge.

Daglig leder av Kraftværk, Jan Berge ser frem til samarbeidet i nye rammer:

Våre eksisterende kunder vil få glede av de mange nye kolleger som kommer med kompletterende kompetanse. For oss i Kraftværk gir de nye rammene spennende samarbeidsmuligheder og nye markedsmuligheter, sier han.

NIRAS har hovedkontor i Danmark og har omkring 2.200 ansatte. Virksomheten dekker alle disipliner som rådgivende ingeniør. NIRAS er etablert i 21 land med Sverige, UK og Norge som de største utenfor Danmark. NIRAS har vært i det norske marked siden 2012.

Kraftværk og NIRAS er en godt match fordi Kraftværk er sterke på digitale prosesser som sikrer kvalitet og effektivitet. Vi skal være fremst på områdene digitalisering og bæredyktighet. På tvers av sektorer setter vi bæredyktige løsninger i sentrum i alt vi gjør, sier Janne Aas-Jakobsen.