Gasellene 2018 winner

NIRAS Norge Gasellebedrift 2018

NIRAS Norge er blant de mest fremtredende av alle norske selskaper målt i vekst og fremgang. Nå kan de kalle seg Gaselle i 2018.

15. jan 2019

NIRAS Norge ble nr. 276 i Oslo og nr. 1277 i Norge da Dagens Næringsliv kåret landets mest vellykkede «Gaseller» (basert på tall for 2017). For å kunne bli kalt Gaselle, må selskapet minst ha doblet sin omsetning over en fireårsperiode.

Bakgrunnen for at NIRAS Norge ble Gaselle er at selskapet har sterk økonomisk vekst. Inntektene i 2017 var 68,1 millioner kroner - en markant økning i forhold til en omsetning på 19,6 millioner kroner i 2016.

Administrerende direktør Janne Aas-Jakobsen sier det er stas å bli Gasellevinner 2018. Hun retter en stor takk til alle konsulentene som har utført en kjempeinnsats, som har resultert i god vekst og fremgang for selskapet.

Vi ser frem til videre vekst og fremgang, og håper vi også møter kriteriene for å bli Gaselle til neste år. Det er særlig innenfor infrastruktur og bygg at vi ser stor vekst i tallene for 2018. Dette kommer både gjennom oppkjøp og organisk vekst og planen er å fortsette veksten nå i 2019.