A bird's eye view of a building site

NIRAS skal prosjektere kreftbehandlingssenter

NIRAS vinner skisseutforming for nytt kreftbehandlingssenter på Radiumhospitalet i Oslo.

16. mai 2018

Det fremtidige norske senteret for partikkelterapi vil ha samme fasiliteter for strålebehandling ved kompliserte kreftsykdommer som Dansk Center for Partikkelterapi (DCPT) i Skejby ved Århus, som NIRAS er rådgiver for. Oppdraget er et gjennombrudd, fordi andre sykehus i Norge ønsker å tilby samme type kreftbehandling.

Om et par måneder vil Danmarks første senter for partikkelterapi i Århus bli ferdigstilt. Senteret ligger på Aarhus Universitetssykehus (DNU) i Skejby, og behandler kreft med partikkelbasert strålebehandling (protonbehandling). Samtidig som rådgivere hos NIRAS ferdigstiller prosjektet, vil de også kunne ta i bruk sin kunnskap ved prosjekteringen av et nytt partikkelsenter.

Dette fordi NIRAS nettopp har vunnet oppgaven med å forberede prosjektet med skisseutforming for et tilsvarende partikkelterapi- eller protonterapi-senter i Oslo.
Radiumhospitalet på Oslos universitetssykehus har fulgt konstruksjonen av DCPT i Skejby tett. Nå ønsker de å bygge et lignende senter med en partikkelakselerator, tre stråleterapimaskiner og ett forskningsrom. Disse vil plasseres i "strålingsbunkeren", bak betongvegger som er opp til fire meter tykke. Utstyret som kontrollerer pasientens behandling er plassert i en tre-etasjes betongskjermet struktur og veier ca. 220 tonn per «gantry». I tillegg til selve protonutstyret består senteret også av en klinikk som omfatter CT-, PET / CT- og MR-skannere, anestesi og oppvåkningsrom, behandlingsrom, doseringsplanlegging og forskningsanlegg. Senteret har en total størrelse på ca. 10 000 m2. NIRAS har tidligere blitt prekvalifisert for en rekke andre små sykehustilbud i henhold til en rammeavtale med Arkitema Architects og Sweco i Norge. «Nå klarte NIRAS å vinne et tilbud takket være vår spesialkunnskap om protonsenter-prosjekter», sier prosjektleder Lars Nordenhof.

Også et partikkelterapisenter i Bergen
Strålebehandling av kreft har eksistert siden 50-tallet, men den nye partikkelbaserte behandlingsformen utmerker seg fordi den også kan brukes på f.eks. barn og komplekse svulster. Dette fordi strålene kan leveres med mindre enn 1 mm nøyaktighet uten å skade omkringliggende vev. Dermed forårsaker behandlingen mindre skade i motsetning til behandling med konvensjonell strålebehandling. Før åpningen av DCTP i Skejby fantes ingen senter for partikkelterapi i Danmark. Hittil har pasienter blitt behandlet i USA og i Stockholm, Sverige. I Norge ønsker man også å ha slike partikkelsentere, og etter Oslo følger altså et nytt partikkelsenter også i Bergen.

NIRAS er spesialist på protonutstyr
Det er store ingeniørutfordringer knyttet til protonutstyr i Oslo. Disse er f.eks. relatert til kjøle- og forsyningsteknologi og sikring av generell strålingsbeskyttelse, bl. a. fordi man aktiverer grunnstoffer i betongen. Dessuten er det ifølge Lars Nordenhof ikke valgt en leverandør av protonutstyr ennå. Dette øker kompleksiteten til oppgaven, fordi hver av de enkelte protonutstyrsleverandørene har spesifikke krav til utforming av bygninger, installasjoner, osv.   
NIRAS er ansvarlig for spesialistkonsulenttjenester på protonutstyr, mens Sweco er ansvarlig for ledningstilkobling og jordanalyser, som krever lokal kunnskap i Norge.   

Når det gjelder spesialisert strålebeskyttelseskunnskap, har NIRAS gått sammen med sykehusfysikeren Lars Præstegaard ved Aarhus Universitetssykehus, som har designet og sikret myndighetsgodkjennelse av strålingsbeskyttelsen for DCPT.