Train station
To nye kryssingsspor på Kongsvingerbanen i Norge skal skape bedre muligheter for særlig de lange godstog, som kjører på ruten.
Nyhet

To nye kryssingsspor skal skape bedre muligheter for lange godstog på Kongsvingerbanen

NIRAS har igjen underskrevet kontrakt med Bane NOR. Denne gangen er oppgaven å utføre den tekniske detaljplanen for nye kryssingsspor på Kongsvingerbanen.

10. jul 2019

På Kongsvingerbanen, som går mellom Lillestrøm og Kongsvinger i Norge, er det i dag store utfordringer med kapasiteten for lange godstog. Utfordringer, som setter begrensninger for, hvor mye gods som kan transporteres.

Nå skal det etableres to kryssingsspor ved henholdsvis Bodung og Galterud. Sammen med et lag av dedikerte samarbeidspartnere har NIRAS – som hovedrådgiver – vunnet oppgaven med å utføre den tekniske detaljplanen for kryssingssporene ved Bodung og Galterud.

Prosjektet fortsetter fram til august 2020. Målet er å gjennomføre prosjektet med minst mulig forstyrrelse av den daglige driften, og der vil derfor være særlig fokus på å begrense behovet for å avsperre spor, mens prosjektet gjennomføres.

Samarbeid er nøkkelen til suksess på det norske markedet

I april vant samme rådgiverlaget den tekniske detaljplanen for kryssingsspor på Gjøvik-banen ved Reinsvoll Station under en av flere rammeavtaler med Bane NOR.

”Det nye prosjektet er enda et bevis på NIRAS' sterke posisjon i markedet for infrastruktur i Norge og passer fint inn i forlengelsen av vår strategi,” sier avdelingsleder Theis Tharp Rasmussen og forsetter:

”Særlig to forhold bidrar til vår suksess på det norske markedet: Et langvarig og tillitsfullt samarbeid med andre rådgivere, som alle bidrar med sin spesialkompetanse og sikrer kunden et sterkt rådgiverlag. Og et sterkt internt samarbeide i NIRAS, hvor vi på tvers av avdelinger og landegrenser lykkes med et friksjonsfritt samarbeid, hvor fokus er på kundenes prosjekter og felles suksess.”

Det samlede rådgiverlag består av:
• NIRAS
• Dr. Techn. Olav Olsen
• Asplan Viak
• NGI
• Norsk Jernbanesikkerhet
• SAAHA arkitekter
• Rasmussen & Strand
• Safetec
• Scansurvey