NIRAS ALECTIA Fondet

Niras Alectia Foundation

NIRAS ALECTIA Fondet hjelper ingeniører og teknikere med å bli dyktigere og setter samtidig skandinavisk ingeniørrådgivning på verdenskartet

NIRAS ALECTIA-Fondet har aksjemajoritet i NIRAS Gruppen A/S. I henhold til fondets vedtekter skal overskuddet først og fremst brukes til å utvikle NIRAS virksomhet, fremme danske ingeniørers og teknikeres utdannelse og kompetanse samt styrke danske ingeniørselskapers omdømme internasjonalt.

Historien bak fondet

Fondet ble opprinnelig etablert i 1976 i forbindelse med at aksjonærene donerte aksjene sine til fondet. Dette ble gjort for å sikre et stabilt og langsiktig eierskap. NIRAS ALECTIA-Fondet, slik den ser ut i dag, ble stiftet som følge av en fusjon av NIRAS Fonden og ALECTIA Fonden i 2017, da de to selskapene fusjonerte.

Fondet løfter forskningen

Fondets hovedfokusområde er å støtte PhD-programmer innenfor NIRAS’ forretningsområder i de landene der NIRAS er representert. Ved å støtte PhD-programmer skaper vi verdifulle samarbeid med relevante forskningsmiljøer.

Møt styret

Styreleder i NIRAS ALECTIA-Fonden

Clas Nylandsted Andersen

Clas Nylandsted Andersen

Chairman at the NIRAS ALECTIA Foundation

Carsten Toft Boesen

Carsten Toft Boesen

Chief Executive Officer, President

Allerød, Denmark

+45 48104200

Frank Lyngsø

Frank Lyngsø

Vice President

Allerød, Denmark

+45 5151 9438

Kirsten Engholm Henriksen

Kirsten Engholm Henriksen

Vice President

Allerød, Denmark

+45 4020 3246

Mads Søndergaard

Mads Søndergaard

Executive Vice President

Allerød, Denmark

+45 3085 0900

Jesper Harder

Jesper Harder

Market Director

Allerød, Denmark

+45 2165 8398

Stig Brinck

Stig Brinck

Expertise Director

Allerød, Denmark

+45 3084 3660

Camilla K. Damgaard

Camilla K. Damgaard

Head of Department

Allerød, Denmark

+45 2055 0675

Michael Sølgaard

Michael Sølgaard

Advisor

Aalborg, Denmark

+45 9630 6449

Vil du vite mer om NIRAS?